Супервізія – 2021 на Львівщині: перші кроки

Про перші успіхи і проблеми в організації та проведенні супервізії-2021 розповідає Марія Барна, завідувачка кабінету координації впровадження НУШ і моніторингу КЗЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидатка педагогічних наук, доцентка, тренерка-супервізорка

 Як відомо, Постановою Кабінету Міністрів  України від  17 травня 2021р. No476 «Деякі питання  надання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова українська школа» у 2021 році»,  частину коштів субвенції (видатки споживання) передбачено на проведення супервізії, як  заходів  із  професійної підтримки  (наставництво,  надання допомоги  із  виправлення  помилок,  що  виникли  у  роботі)  педагогічних працівників.  Розподіл  субвенції  між  відповідними  місцевими  бюджетами здійснено  із  розрахунку  необхідності  проведення  однієї  супервізії  в  одній початковій  школі  (структурному  підрозділі  інших  закладів  освіти,  що забезпечують  здобуття  початкової  освіти).

Для забезпечення виконання даної Постанови Кабінету Міністрів та  нормативно-правових документів МОН України у частині, що стосується надання  відповідних  послуг з проведення супервізійних сесій для вчителів початкових класів  на замовлення керівників закладів загальної середньої освіти,  тренерками-супервізорками Барною М.М, Трущак О.В та Банах О.В. станом на 15 жовтня 2021 року підготовлено за спеціальною Програмою 138 регіональних супервізорів, списки яких оприлюднені на сайті КЗ ЛОР  «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» http://loippo.lviv.ua/nn/baza/.

6 лютого 2021 року запрацював сайт «Супервізія в НУШ – ЛОІППО»      http://barna-consult.com/  як один із інструментів педагогічної підтримки/супервізії  педагогів у режимі онлайн через обмеження  «живого» спілкування в умовах пандемії коронавірусу, яка триває й до цього часу.

Станом на сьогодні сайт функціонує, розвивається у напрямку надання педагогам безкоштовних супервізійних онлайн-послуг  у частині  як нормативно-правового, так і  теоретико-прикладного супроводу здійснення ними  освітньої діяльності в Новій українській школі http://barna-consult.com/category/superviziya/, зокрема  http://barna-consult.com/poshuk – trayektoriyi-rozvytku-nush/ тощо. Приємно відзначити і вдячність читачів сайту, які пишуть про   його корисність для професійної підтримки педагогічних працівників….  (Ірина Корінь).

 

З метою роз’яснення основних положень  здійснення супервізії у закладах загальної  середньої освіти  на замовлення освітянських органів територіальних громад  Барна М.М.  за період з 19 жовтня 2021 року до цього часу провела більше 10 вебінарів з проблеми «Супервізія в діяльності регіонального супервізора», про що йдеться у статтях «Творимо педагогічні спільноти разом» http://barna-consult.com/tvorymo-profesijni-pedagogichni-spilnoty-razom/ та «Супервізія в дії»  http://barna-consult.com/superviziya-v-diyi/.

Постійна комунікація Барни М.М.  з регіональними супервізорами за підтримки та участі у ній  адміністрації інституту (директор Хобзей П.К.) шляхом спілкування у спеціальній вайбер-групі «Супервізори НУШ Львівщини» та онлайн-конференцій  дає підстави стверджувати, що в області налагоджена відповідна логістика організації та проведення супервізійних сесій регіональними супервізорами у закладах загальної середньої  освіти, про що засвідчують перші проміжні  результати цієї діяльності (Таблиця 1) ..                                                  

Аналіз даних, які ми отримали від регіональних супервізорів, засвідчує, що  станом на 7 грудня 2021 року вони  провели супервізійні сесії у 340 закладах загальної середньої   освіти 41 територіальної громади Львівщини. Ще 177 супервізійних сесій заплановано провести до 20 грудня 2021 року.

Одними  з перших супервізійну діяльність розпочали Яворівський ЦПРПП (директорка О.Фірчук),  Стрийський  ЦПРПП (директор В.Веселков), Дрогобицький ЦПРПП (директорка Г.Марчук), а супервізорки  Яворівської та Стрийської ТГ надали супервізійні послуги  вчителям початкових класів усіх закладів  загальної середньої освіти.

Відповідально до використання коштів субвенції  віднеслися у Белзькій,  Бродівській, Буській,  Глинянській, Городоцькій, Івано-Франківській,  Куликівській, Миколаївській,  Новокалинівській, Новояворівській, Радехівській,  Розвадівській, Стрілківській та Червоноградській  територіальних громадах, 34 супервізори яких у доволі стислі терміни  надали супервізійні послуги  вчителям початкових класів переважної більшості закладів загальної середньої освіти.

У контексті проведення супервізійних сесій варто зазначити про позитивні відгуки  супервізованих, які  вказують на те, що за допомогою супервізорів вони  у багатьох випадках переосмислюють власну практику організації і проведення освітнього процесу у своїх класах  і самостійно планують спрямувати свої зусилля для його покращення.

За  результатами  проведення супервізії-2021 кабінетом координації впровадження НУШ і моніторингу ЛОІППО (зав. каб. Барна М.М.) планується у третій декаді січня 2022 року провести обласну конференцію «Супервізія-2021: як виклики перетворити у досягнення?».

Проте поряд з позитивними сторонами  у проведенні супервізій, ми виокремили і виклики, які, на нашу думку, потребують обговорення і хоча б часткового вирішення, а саме:

 1. На рівні територіальних громад:
 • Підготовлені супервізори могли надати супервізійні послуги для закладів загальної середньої освіти 54 територіальних громад, але станом на 9 грудня 2021 року 13 територіальних громад такі послуги або не замовляли, або не надали відповідну інформацію.
 • У 19 територіальних громад супервізори відсутні (з якихось причин освітянські органи ТГ не зробили своєчасні замовлення на підготовку супервізорів у Львівському ОІППО), проте   у 6 з них супервізійні сесії на замовлення окремих закладів загальної середньої освіти були проведені супервізорками, запрошеними з інших ТГ чи інституту.
 1. На   рівні ЛОІППО доцільно було б:

2.1.Спланувати у системі підвищення кваліфікації  спеціальні курси з  підготовки нової «хвилі» супервізорів:

 • для тих ТГ, де їх немає або є у недостатній к-ті;
 • для спеціальних закладів освіти обласного підпорядкування з числа заступників директорів, високопрофесійних педагогів;
 • з числа заступників директорів з початкової освіти/заступників директорів, які забезпечують навчально-методичний супровід початкової освіти;

2.2.   Передбачити  у Програмах підвищення кваліфікації керівників ЦПРПП, керівників ЗЗСО модуль з питань організації і проведення супервізії.

2.3. Розробити (на випередження) Програму підготовки супервізорів для базового рівня НУШ

 1. Щодо нормативно-правового забезпечення і супроводу супервізії, то варто було б , напевно, звернути увагу на таке:

Чинний на сьогодні наказ Міністерства освіти і науки України від  18  жовтня 2019 року No1313  «Деякі питання організації та проведення супервізії»,  яким затверджено Програму і план   проведення  супервізії,  та зміни до нього,  внесені наказом Міністерства освіти і науки України від  04.03.2020 р. №346,  не містять необхідних процедурних положень, яких варто було  б  дотримуватися для якісного проведення супервізійної/супервізійних сесій у закладі загальної середньої освіти, зокрема:

 • не розмежовані поняття зовнішня і внутрішня супервізія, а, отже, виникає питання, чи має право супервізор проводити супервізійні сесії у закладі середньої освіти, в якому працює на відповідній посаді? Якщо «так», то на яких умовах: безкоштовно чи за умовами цивільно-правового договору?
 • чи можна змінювати План проведення одного циклу супервізії, затверджений відповідним наказом?
 • які документи/робочі матеріали повинні готувати керівники ЗЗСО, а які супервізори?
 • чи треба до Акту виконаних робіт долучати підтверджуючі робочі матеріали з боку керівника ЗЗСО і з боку супервізора? Якщо «так», то які саме?
 • чи обов’язково на час проведення супервізії треба брати відпустку? Якщо «так», то на який період? Без збереження заробітної плати чи в рахунок щорічної відпустки?

 

Таблиця 1

Узагальнені проміжні результати проведення супервізії-2021  у ТГ Львівської області

К-ть ТГ Дані про стан проведення супервізії у громадах, які  мають своїх супервізорів Дані про стан проведення супервізії у громадах, які не мають своїх супервізорів
К-ть ТГ, у яких є свої супервізори К-ть і перелік ТГ, від яких дані не надійшли або супервізія не проводилася К-ть і перелік територіальних громад, які не мають своїх супервізорів К-ть і перелік територіальних громад, які скористалися послугами запрошених супервізорів
73 54 13 19 6
Давидівська ТГ Боринська ТГ
Добротвірська ТГ Великолюбінська ТГ
Кам’янка-Бузька ТГ Гніздичівська ТГ
Новояричівська ТГ Грабовецько –Дулібівська ТГ Грабовецько –Дулібівська ТГ
Пустомитівська ТГ Добромильська ТГ
Перемишлянська ТГ Добросинсько-Магерівська ТГ
Старосамбірська ТГ Заболотцівська ТГ Заболотцівська ТГ
Судововишнянська ТГ Козівська ТГ
Тростянецька ТГ Комарнівська ТГ
Трускавецька ТГ Красненська ТГ
Турківська ТГ Лопатинська ТГ
Хирівська ТГ Мурованська ТГ
Щирецька ТГ Оброшинська ТГ Оброшинська ТГ
Підкамінська  ТГ Підкамінська  ТГ
Рава-Руська ТГ
Ралівська ТГ
Сколівська ТГ Сколівська ТГ
Сокільницька ТГ Сокільницька ТГ
Солонківська ТГ

 

Переглядів - 74