Оцінюємо уміння з математики у розрізі ГЗР (5-ий клас)

Автори-розробники діагностувальних робіт (за загальною редакцією Барни М.М.) пропонують ТДР №3 і ТДР№4 за двома модельними програмами (2-ий семестр), як один з можливих інструментів оцінювання рівня математичної грамотності п’ятикласників з відповідних тем.

Як відомо, одним із нововведень НУШ у базовій освіті є перехід на нову модель оцінювання, що передбачає, окрім формувального (поточного),    й  підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання з виставленням у Свідоцтво досягнень  семестрових і річних оцінок за 12-бальною оцінною шкалою  у розрізі груп загальних результатів навчання (ГЗР).

Серед  інструментів підсумкового оцінювання  є  діагностувальні   тематичні  роботи, періодичність  і  зміст  яких  визначають вчителі при складанні навчальної програми разом з посеместровим календарно-тематичним плануванням

Пропоновані діагностувальні роботи  відповідають змісту  чинних модельних програм  О.Істера (Додаток1, Додаток2) та М.Василишин, А. Миляника й ін. (Додаток3).

Наприкінці ТДР розміщено таблицю  конвертації  «сирих» балів,  отриманих учнями за виконання кожного завдання роботи, та  таблиця розподілу кількості «сирих» балів за групами загальних результатів  (ГЗР).

 

Марія Барна, кандидатка педагогічних наук, доцентка,
завідувачка кабінету  координації впровадження НУШ
КЗ ЛОР «Львівський ОІППО».

Переглядів - 1 279