Самооцінювання: дієві поради, що допоможуть навчити учнів критично оцінювати свої досягнення

Простий і корисний алгоритм навчання учнів об”єктивно оцінювати свої навчальні досягнення

Учнівське самооцінювання у сучасній школі є невіддільним елементом навчання, оскільки воно надає можливість учням виявляти свої сильні й слабкі сторони, визначати потреби, навчатись відповідальності та прагнути до самовдосконалення.

Якщо ви працюєте у #НУШ, але ще не використовуєте методику самооцінювання й не знаєте, як навчити учнів об’єктивно оцінювати свої успіхи, запам’ятовуйте простий і корисний алгоритм:

 • Поясніть учням, для чого потрібно мати навичку самооцінювання.
 • Позитивно налаштовуйте учнів на необхідність постійно аналізувати власні навчальні результати.
 • Разом з учнями розробіть чіткі та зрозумілі критерії оцінювання. Оформіть їх, розмістіть у класі на видному місці та спробуйте попрацювати за визначеним алгоритмом деякий час.
 • Коли попередні етапи будуть успішно реалізовані, поясніть учням на практиці, що критерії оцінювання можуть змінюватись залежно від завдання та педагогічних цілей.

Практична реалізація: учні самостійно співвідносять власні результати з розробленими критеріями оцінювання та аналізують власні результати.

 • На останньому етапі сформулюйте висновки, сплануйте подальші дії, визначте цілі для вдосконалення знань, умінь та навичок учнів. У такий спосіб ви навчите дітей критично мислити, аналізувати та прогнозувати власну успішність.

Цей етап має найбільшу цінність, адже у процесі аналізу власних успіхів дитина має змогу побачити особистий розвиток та успіх, усвідомити ефективність своєї діяльності тощо.

Визначення певних критеріїв оцінювання підкаже дітям, які знання необхідно опанувати, а проблемні запитання від вчителя допоможуть сформувати траєкторію навчальних дій.

Приклади проблемних запитань:

 • Які знання я зараз маю?
 • В якому напрямку рухаюсь?
 • Яку найближчу мету планую досягти?
 • Що необхідно зробити, аби досягти кінцевої мети?

Дитині складно аналізувати власні результати, тому варто ставити запитання, які допоможуть учню максимально об’єктивно оцінити свої досягнення:

 • Це справедлива оцінка виконаної роботи?
 • З оцінкою якого завдання не виникало труднощів?
 • А що оцінити було складно?
 • Як гадаєш, які результати отримаєш наступного разу за виконання цього завдання?

Ефективні форми самооцінювання:

Бланки, журнали, анкети самооцінювань для учнів

Наприкінці окремого завдання чи взагалі після уроку запропонуйте учням приділити декілька хвилин заповненню обраної вами форми аналізу знань.

Форма орієнтовно може мати такий список завдань:

 • Напишіть декілька цікавих фактів, про які ви дізналися під час вивчення розділу.
 • Які терміни та поняття запам’ятали?
 • Визначення яких термінів та понять ви можете без проблем пояснити?
 • Чи залишились поняття, які ви запам’ятали, але визначення їм дати ще не можете?
 • Назвіть одну чи дві речі зі шкільної теми, про які б ви хотіли дізнатися більше.
 • Що викликало проблеми з опануванням цього розділу?
 • Чи існують способи, які б могли допомогти вам краще опанувати тему?

Експрес-картки для самооцінювання

Щоб кожен учень максимально об’єктивно зміг оцінити власний поступ, надрукуйте експрес-картки та використовуйте їх за потреби – наприклад, після опанування нового матеріалу.

Якщо вам ще складно оцінити рівень знань учнів, їхні відповіді будуть доречною підказкою під час планування наступного конспекту уроку.

 • Про що важливе ти дізнався?
 • Яке поняття залишилось незрозумілим?
 • Що здалось нецікавим?
 • Про що зможеш переказати батькам?
 • Чи потрібне додаткове пояснення?

Шкала самооцінювання

Така шкала може бути горизонтальною або вертикальною. Головне, щоб учні розуміли принцип взаємодії. Найпростіший варіант оформлення – використання таких фраз:

 • «мені ще варто попрацювати – я тренуюся – мені вдається»;
 • на кшталт шкали у свідоцтві досягнень: «має значні успіхи – демонструє значний прогрес – досягає результату з допомогою дорослих – потребує уваги й допомоги».

Діаграма оцінювання з цеглинками лего

Це варіант, коли дитина оцінює відповідну результативність своєї роботи за допомогою цеглинок, побудованих у вигляді діаграми. Одна цеглинка – мала результативність, більша кількість цеглинок – відповідно, рівень засвоєних знань став вище. За такою схемою можна аналізувати свої успіхи впродовж одного уроку, або всього навчального дня. Кольори на позначення рівня успішності у навчанні учні обирають самостійно.

Вправа «Малюнок мого успіху»

Запропонуйте учням оформити у вигляді малюнка, коміксу або казки етапи отримання певних знань. Робота займе декілька хвилин, але результат такої вправи допоможе дізнатись, що для учнів є найскладнішим чи незрозумілим та на що необхідно звернути увагу ще раз.

Метод «Зіркове небо»

Для роботи необхідно підготувати паперовий макет зіркового неба та паперові зірочки більшого розміру (завдання до актуальної теми, які кріпляться вчителем у кінці уроку) та меншого розміру (аспекти навчальної діяльності учнів). Учні приклеюють свої зірочки максимально близько/далеко до великої зірки – відповідно до розуміння отриманої інформації. У такий спосіб вчитель зможе проаналізувати глибину обізнаності учнів у тій чи тій темі.

Метод «Мішень»

Такий метод допомагає учням порівняти власну оцінку своєї діяльності з оцінкою вчителя. Спочатку діти у зошитах малюють мішень: три частини мішені заповнює учень (у кожній частині фіксується окремий аспект навчальної діяльності на уроці), у четвертій частині своє враження фіксує вчитель.

У кінці уроку діти занотовують результати своєї роботи у відповідних частинах мішені, а вчитель заповнює свій сектор. Цей метод позитивно вплине на сприйняття як успіхів, так і невдач і допоможе учням сконцентруватись на своїх силах, а не порівнювати себе з іншими учасниками освітнього процесу.

Вас також можуть зацікавити такі матеріали: Дезадаптація учня: що робити, коли поведінка учня не є прийнятною

 

Переглядів - 11 497