Тематична діагностувальна робота №4 та семестрове оцінювання з математики у 5-их кл. НУШ

Тут, окрім ТДР №4, ви знайдете й орієнтовний авторський інструмент для виставлення учням підсумкових семестрових оцінок у розрізі ГЗР (груп загальних результатів) і загальної оцінки, що будуть вноситися у класний журнал та Свідоцтво досягнень (додаток 3).

Шановні колеги!

Наближається до завершення перший семестр 2022/2023 навчального року! Для п’ятикласників і вчителів-предметників – це, як правило, продовження адаптаційного періоду впровадження НУШ зі своїми викликами і здобутками.

З вересня 2022 року працівники відповідних освітянських інституцій надають постійну супервізійну підтримку педагогам різних категорій з проблемних питань організації освітнього процесу в умовах впровадження нової української школи у базовій освіті.

На сайті «Супервізія в НУШ» Львівського ОІППО (НУШ у 5 класах) опубліковані авторські навчально-методичні матеріали, з якими педагоги мають змогу ознайомитися і (за потреби) скористатися, зокрема з математики: навчальна програма, об’єднана з календарно-тематичним плануванням; зразки тематичних діагностувальних робіт; інструментарій формувального (поточного) та підсумкового: тематичного, семестрового й річного оцінювання тощо.

Станом на сьогодні ми підготували для використання в освітньому процесі ТДР №4 з теми «Найпростіші геометричні фігури на площині. Сюжетні задачі з реальними даними. Переведення одиниць маси, довжини, часу, грошових одиниць. Задачі геометричного змісту. Логічні задачі».

Завдання для цієї роботи, як і до попередніх ТДР№1-3, розроблені й укладені авторками М. Барною і Л. Дутко за КТП і технологічною матрицею для оцінювання результатів навчання з математики (М.Барна) у відповідності до модельної програми О.Істера та у контексті чинних рекомендацій МОН України від 19.08.2022 р. № 1/9530-22 щодо оцінювання учнів 5 – 6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти.

З огляду на рекомендації МОН України завдання ТДР№4 дібрані/сформульовані таким чином, щоб результат навчання, який ви будете оцінювати, можна було чітко визначити за підсумками виконання кожного окремого завдання у контексті певної ГЗР.

У кінці роботи радимо записати оцінювальні судження з орієнтирами (за потреби) щодо покращення результатів виконання завдань із зазначенням рівня результату навчання (рівневої оцінки) .

Радимо також зафіксувати результати перевірки виконання завдань ТДР № 4, скориставшись відповідними фідбеками (додаток 2 та додаток 2.0).

Використовуючи запропонований інструментарій, радимо відобразити на лівій стороні класного журналу результати проведеної тематичної діагностувальної роботи №4 та тематичне, якщо НЕ прийняте рішення педради ЗО про відмову від його здійснення упродовж адаптаційного періоду, оцінювання (рівневі оцінки).

Для виставлення підсумкових семестрових оцінок у розрізі ГЗР та загальної оцінки, що будуть вноситися у класний журнал та свідоцтво досягнень, пропонуємо скористатись фідбеком (додаток 3).

У ІІ семестрі переходимо на оцінювання за 12-бальною шкалою. Навчально-методичне забезпечення (орієнтовна навчальна програма, об’єднана з календарно-тематичним плануванням, технологічна матриця з переліком умінь, що підлягають оцінюванню, зразок ТДР з зазначенням інструментарію бального оцінювання, відповідні фідбеки та рекомендації щодо їх використання в освітньому процесі) перебуває у стадії розробки.

Планом роботи передбачені також авторські вебінари і спеціальний 8-и годинний спецкурс у системі підвищення кваліфікації для вчителів математики 5-6 кл.

Марія Барна, завідувачка кабінету координації впровадження НУШ і моніторингу Львівського ОІППО, канд. пед.наук, доцентка.

НУШ у 5 класах

Переглядів - 2 384