Фідбеки для визначення підсумкової оцінки з математики учнів 3-4 класів

Фідбеки  для визначення підсумкової оцінки з математики за  2021-2022 н.р.   з урахуванням результатів  виконання завдань тематичних   робіт та  динаміки  досягнення того чи іншого результату у процесі формувального оцінювання учнів 3 і 4 класів НУШ

Додатки 1 і 2 до навчальних  видань авторів Барни Марії і  Паук Людмили «Розвиваємо математичну грамотність. Тематичні роботи  з математики. 3 і 4 кл.»

Як відомо, результати навчання учнів 1–4-х класів у 2021-2022 н.р. оцінюють по-новому.  У 1-2 класах, як правило, це вербальне оцінювання, а у 3-4 класах – рівневе.  Замість звичних оцінок/балів  рівень результату навчання  учнів визначається з урахуванням динаміки його досягнення у процесі формувального оцінювання за рік, зокрема й з урахуванням результатів  виконання завдань тематичних діагностувальних робіт.

Автори  навчальних  видань «Розвиваємо математичну грамотність. Тематичні роботи  з математики. 3 і 4 кл.» Барна Марія,  Паук Людмила розробили на допомогу вчителям початкових класів власні підходи до здійснення зворотного зв’язку (фідбеки)  для формувального та підсумкового  оцінювання результатів навчання математики у 3-4 класах,  орієнтовні зразки яких надано ТУТ.

Барна Марія, завідувачка кабінету координації
впровадження НУШ і моніторингу КЗ ЛОР
«Львівський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти», кандидатка педагогічних наук, доцентка

 

(Витяг  з наказу МОН України від  13.07.2021 р. № 813
«Про  затвердження методичних рекомендацій
щодо оцінювання результатів навчання
учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»).

 

Розвиваємо математичну грамотність молодших школярів

…Відповідно до Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 № 1480, заклад загальної середньої освіти може розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів навчання учня в освітній програмі і конкретизувати їх у частині Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, що стосується системи оцінювання результатів навчання учня/учениці.

З метою забезпечення вільного вибору педагогічними працівниками методик, технологій навчання підходи до оцінювання у різних класах закладу загальної середньої освіти можуть мати відмінності, що спрямовані на реалізацію обраних освітніх програм.

Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути затвердженими на засіданні педагогічної ради закладу загальної середньої освіти.

…У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох тем чи розділу протягом навчального року рекомендуємо проводити тематичні діагностувальні роботи.

…З математики тематичні роботи можуть бути комбінованими, у тому числі з тестових завдань закритого й відкритого типів, та містити навчальні завдання на виявлення стану сформованості навичок читання, запису і порівняння  чисел, обчислювальних навичок, навичок читання і запису математичних виразів/рівностей/нерівностей, розв’язування рівнянь, уміння розв’язувати задачі, розпізнавання й побудову геометричних фігур, оперування величинами тощо з урахуванням програмового матеріалу, що опрацьовувався.

Зміст  завдань у роботі може охоплювати різні змістові лінії навчальної програми з математики.

Кількість і періодичність тематичних робіт з предмета вивчення учитель може визначати самостійно під час складання календарно-тематичного планування.

… Результатами оцінювання тематичних діагностувальних робіт є оцінювальні судження з висновком про сформованість кожного результату навчання, який діагностується на даному етапі навчання. Оскільки тематична робота може містити завдання різних рівнів реалізації навчальної діяльності, то для формулювання оцінювального судження рекомендуємо характеристику результату навчання співвідносити з орієнтовними рамками оцінювання з урахуванням видів діяльності, водночас рівня результату навчання учня НЕ визначати.

….З метою підготовки до наступного після діагностувальної роботи уроку рекомендуємо учителю у зручний для себе спосіб узагальнити виявлені результати навчання учнів класу, визначити їх досягнення та утруднення, спланувати форми і зміст диференційованої та індивідуальної роботи учнів, визначити шляхи подальшої роботи з метою покращення результатів. Форму аналізу діагностувальної роботи вчитель може дібрати на власний розсуд…

Додатки 1 і 2 до навчальних  видань авторів Барни Марії і  Паук Людмили «Розвиваємо математичну грамотність. Тематичні роботи  з математики. 3 і 4 кл.»

 

Переглядів - 1 211