Як підготуватися до роботи за новим Державним стандартом на уроках математики у 5-6 класах?

Як відомо,  запровадження НУШ у початковій і базовій освіті надало педагогам академічну свободу у  виборі форм, методів і засобів навчання, проєктування  та коригування освітнього процесу.

Вважається,  що основними робочими  документами,  які  визначають педагогічну діяльність вчителя та допомагають досягти очікуваних результатів навчання, передбачених новим Державним стандартом базової освіти,   є  навчальна програма  і  календарно-тематичний план або навчальна програма, об’єднана з   календарно-тематичним  планом.

Для того, щоб допомогти вчителям підготуватися до викладання у 1-4  і  5-6 класах НУШ,  ми постійно працюємо над добіркою та розробкою корисних навчально-методичних матеріалів, які з лютого 2020 року   оприлюднюються на сайті http://barna-consult.com/    (рубрики: http://barna-consult.com/author/barnamm/; http://barna-consult.com/category/bazova-osvita/  та ін.).

Сьогодні розміщуємо один із можливих варіантів  календарно-тематичного планування з математики для 6-го класу (Додаток 1), як  результат нашої творчої роботи щодо  бачення способів і напрямів отримання очікуваних результатів навчання.

У продовження надання педагогічної підтримки вчителям математики 5-6 класів до пропонованого КТП на сайті “Супервізія в НУШ” ( http://barna-consult.com/) будуть заздалегідь розміщуватися відповідні тематичні діагностувальні роботи із завданнями у розрізі груп загальних результатів навчання та рекомендаціями щодо їх оцінювання.

У стадії завершення – розробка аналогічних матеріалів для 5-го класу НУШ.

Марія Барна, кандидатка педагогічних наук, доцентка,
завідувачка кабінету координації впровадження НУШ
КЗ
 ЛОР «Львівський ОІППО»

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів - 385