Плануємо і оцінюємо навчальні досягнення учнів 5-6 класів НУШ з математики (2023-2024 навч. рік, 1 семестр)

Додатки 1-4 містять навчальні програми об’єднані з календарно-тематичним плануванням для 5-6 класів НУШ, в “тілі” яких розміщені відповідні діагностувальні роботи, фідбеки, таблиці, поради щодо підходів у здійсненні оцінювання результатів навчання учнів у розрізі груп загальних результатів (ГЗР) за 1 семестр 2023-2024 навчального року

Незважаючи на ризики і виклики, спричинені, на жаль,  складними зовнішніми чинниками, зміни освітньої парадигми у закладах освіти України у контексті реалізації  Концепції «Нова українська школа»  відбуваються.

Відчутними вони є  в організації освітнього процесу у початковій школі. Дещо повільніше від передбачуваного нова українська школа запроваджується у базовій освіті, оскільки педагоги не цілком були підготовлені  до системної роботи у рамках підвищених вимог з одночасним наданням їм академічної свободи у власних діях та прийнятті відповідних ефективних рішень.

Як відомо, у розділі VI, статті 54  п.1 Закону України «Про освіту» зазначено, що педагогічні працівники, з-поміж іншого,   мають право на:
• академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
• педагогічну ініціативу;
• розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

Сучасний вчитель, отримавши академічну свободу, по правді кажучи,  перетворюється з виконавця реформи у менеджера її реалізації, проявляючи при цьому здібності управління освітнім процесом викладання  навчального предмета/інтегрованого курсу. Чи готові до такої зміни ролей сучасні педагоги? Напевно, далеко не кожен, оскільки виконавчий тип мислення залишається, на жаль, у вчителів переважаючим. А в умовах освітніх змін важливим є прояв саме лідерських/управлінських якостей, що дозволять педагогам брати на себе більшу відповідальність    за результати освітнього процесу в класі.

Отже, повноваження педагогів розширюються, їм надається більше самостійності  у моделюванні  освітнього  процесу,  використанні методів, технологій, засобів, форм навчання тощо,  не забуваючи при цьому  про  співпрацю з освітніми інституціями, організаціями, персоналіями і творчими групами, які  розробляють, знайомлять  і поширюють інноваційні підходи у підготовці,   організації  та проведенні  сучасного уроку.

Міністерство освіти і науки України та Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», як партнери освітян, на своїх сайтах систематично розміщують відповідні навчально-методичні матеріали   для  забезпечення викладання шкільних предметів, організації  та науково-методичного супроводу освітнього процесу у закладах освіти.

Послуги, що їх надають науково-педагогічні, педагогічні працівники   КЗ ЛОР «Львівський ОІППО» у співпраці з ЦПРПП області, великою мірою допомагають педагогам підвищувати рівень власного професійного зростання у впровадженні сучасних  технологій та корисних практик в  організацію освітнього процесу через участь у відповідних заходах, а також використовуючи матеріали, розміщені на сайті інституту.

Підготовці сучасного педагога – «агента змін» –  до   запровадження НУШ  у початковій і базовій освіті сприяють і навчально-методичні матеріали, розміщені на сайті «Супервізія в НУШ» http://barna-consult.com/.

Так, керівники ЗЗСО, вчителі математики 5-6 класів НУШ можуть  скористатися матеріалами у рубриці «Базова освіта» http://barna-consult.com/category/bazova-osvita/, які були розміщені впродовж 2022-2023 навчального року, а також матеріалами, які допоможуть в організації освітнього процесу з математики у 5-6 класах НУШ у 1 семестрі 2023-2024 навчального року (Додаток_1, Додаток_2, Додаток_3 і Додаток_4).

Форма представлення навчально-методичних матеріалів, розроблених як цьогоріч,   так і  у 2022-2023 навч. році,  є на цей раз не зовсім звичною. Але авторки   радять педагогам  НЕ  сумніватися у доцільності їх  використання  у практичній діяльності,  оскільки всі ці матеріали  були апробовані значною кількістю вчителів у 5-их класах масових закладів освіти  та вчителями – у пілотних 6 – их класах Львівщини,  і в цілому отримали позитивні відгуки.  Звертаємо увагу, що нумерація діагностувальних робіт, вміщених у «тіло» відповідних,  пропонованих цього року,  календарно-тематичних  планувань,   НЕ завжди збігається з минулорічною  нумерацією (ми не хотіли порушувати уже встановлений порядок, щоб не заплутувати вчителів, які використовували у своїй роботі наші торішні матеріали).  Вважаємо, що вчитель на правах академічної свободи зможе (за потреби)  внести відповідні корективи перед тим, як пропонувати ці роботи учням для виконання на уроках.

З питань покращення  змісту і форми пропонованих навчально-методичних матеріалів можна спілкуватися на сторінках сайту «Супервізія в НУШ» у рубриці «Запитуйте – Відповімо» або  за контактною електронною адресою чи за номером  телефону  067-238-04-33.

Марія Барна, кандидатка педагогічних наук, доцентка,
завідувачка кабінету координації впровадження НУШ
КЗ  ЛОР «Львівський ОІППО»

 

Переглядів - 4 402