Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Каталог навчально-методичних видань пришвидшить пошук необхідних джерел із загальних питань організації освітнього процесу та з методики викладання навчальних предметів у 1-11 класах

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Дистанційне навчання

Організація дистанційного навчання у школі: методичні рекомендації/ МОн України, 2020 Завантажити
Дистанційні технології в освіті: збірник науково-методичних рекомендації щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього процесу під час карантину / під ред. Ю. О. Бурцевої, Д. В. Малєєва. – Краматорськ : Відділ інформаційно-видавничої діяльності, 2020. – 95 с. – Електрон. аналог друк. вид. Завантажити
Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали / кол. автор. ; за заг. ред. О.М.Топузова ; укл. М.В.Головко. Київ : Педагогічна думка, 2021. – 192 с. Завантажити
Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання (з досвіду роботи педагогів Кіровоградської області) [методичні рекомендації] / за заг. ред. Ольги ЛИТВИНЕНКО — Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 72 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання / авторський колектив; за ред. Є. М. Бачинської, О. В. Матушевської. Біла Церква : КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 2020. 109 с. Завантажити
Методика дистанційного навчання: збірник статей /За редакцією В. А. Ребрини. Хмельницький: ХОІППО. 2020. 81 с Завантажити
Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. Воротникова І.П. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2020. 48 с. Завантажити
Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи.Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. Завантажити
Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи: Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.-метод. посіб. / упоряд.: С.В. Івашньова, Н.М. Дика, К.О. Линьов, О.В. Хмелєва-Токарєва, І.П. Воротникова; за заг. ред. М.Ф. Войцехівського, С.В. Івашньової, О.Г. Фіданян. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 420 с. Завантажити
Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх послуг / Київ, 2021 – 21 с. Завантажити
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. 116 с. Завантажити
Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання: збірник матеріалів / за заг. ред. С. Г. Литвинової., О.М. Соколюк. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 195 с. Завантажити
Методичні рекомендації  щодо онлайн-безпеки учасників освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання / Рогожина О.О. – Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2020 – 16 с. Завантажити
Використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності вчителів : методичні рекомендації / [О. В. Овчарук, І. Д. Малицька, І. В. Іванюк, О. О. Гриценчук, О. Є. Кравчина, Н. В. Сороко]. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 64 с. Завантажити
Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний посібник]. / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.

(LearningApps, Prezi, Loupe, Хмари тегів, Canva, Вlendspace, Padlet, Timeline JS)

Завантажити
Інтернет-сервіси в освітньому просторі.Випуск 2 : методичний посібник / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2017. – 60 c.

(Mindomo, Popplet, Play Buzz, використання інфографіки, основні типи візуалізації даних, Pictochart, Pearltrees)

Завантажити
Інтернет-сервіси в освітньому просторі.Випуск 3: [методичний посібник] / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 76 с.

(Genially, EDpuzzle, Wizer.me, Screencast-O-Matic, Kahoot)

Завантажити
Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с. Завантажити


Організаційні

Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. І.К. Гіджеліцького; відпов. за вип. О.А. Кошка. – Хмельницький, 2021. – 288 с.
Завантажити
30 років – 30 уроків : Інформаційно-методичні матеріали для проведення Дня знань та Першого уроку в 2021/2022 навчальному році / авт.- уклад. : Федорова Ю. В., Качуровська О. М., Колісніченко С. В., Коломоєць С. Д., Пляка С. М., Сіланть‘єва Є. Е.; за заг. ред. Федорової Ю. В. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 116 с.
Завантажити
Конструктор уроку “Україна #30ua: життя у мрії” / ГО “Едкемп Україна”, 2021. – 37 с.
Завантажити
Крокуємо разом. Дослідужуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / Методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 160 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г., Мельник О., Сокол І., Черних О., Київ: ВАІТЕ, 2020. ‑ 20 с. Завантажити
Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с. Завантажити
Нові підходи до управління освітнім закладом в умовах реформування освіти : методичний посібник для керівників закладів загальної середньої освіти / уклад. : Л. М. Михайлова, Л. М. Савенко, В. С. Стасюк. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 98 с.
Завантажити
Управління закладом освіти в умовах карантину : збірник методичних рекомендацій / В. В. Стойкова, Т. В. Деміракі, Т. Ю. Бурлака, Т. О. Сливінська; за ред. В. В. Стойкової. – Миколаїв : ОІППО, 2020. – 40 с.
Завантажити
Управління школою в час кризи: методичні рекомендації – ГО “Про.Світ.”, 2021. – 92 с.
Завантажити
Управлінська діяльність керівника навчального закладу : [навч. посібн.] / Л. А. Мартинець. – Вінниця, 2018. – 196 с
Завантажити
Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні /  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018 р. – 78 с.
Завантажити
Настільна книга заступника директора закладів загальної середньої освіти (документи для власноручного друкування і заповнення) – Х.: Вид.група “Основа”, 2020.
Завантажити
Google Sites (Сайти) як засіб узагальнення професійного досвіду педагогічного працівника : практичний посібник / К. Р. Колос. – Житомир : Видавництво «О. О. Євенок», 2016. – 99 с. Завантажити
Новий освітній простір. Рекомендації., 2017 р.
Завантажити
Абетка для директора: рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. /Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. – Київ, Державна служба якості освіти, 2020 – 240 с. Завантажити
Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. / Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Ліннік О. О. – 2-ге видання – Київ, Державна служба якості освіти, 2021 – 350 с.
Завантажити
Директорські лайфхаки. Як долати виклики в школі / Посібник. Київ, 2020. – 125 с.
Завантажити
Ефективні комунікації для освітніх управлінців / Посібник. Київ, 2019. – 72 с.
Завантажити
Почни з головного: навчально-методичний збірник-тренажер з питань вивчення законодавства України у сфері загальної середньої освіти / Моравська Н.С., Ящишин І.В., Музика М.С., Ручаковський А.М.: управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. – 2020. Завантажити
Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти / Посібник-путівник, Київ, – 60 с.
Завантажити
Розроблення та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації : [Електронне видання] / Осадчий І.Г – Дніпро: Середняк Т. К., 2019, –73 с.
Завантажити
Педагогіка якості освіти: планування роботи закладу загальної середньої освіти: науково-практичний коментар у запитаннях та відповідях [Електронне видання] / І. Г. Осадчий. – Київ: ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». – 65 с. Завантажити
Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи. Методичні рекомендації. / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 47 с. Завантажити
Самооцінювання: як скласти пазли? [методичні рекомендації] / укладачі: Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2021. – 40 с.
Завантажити
Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти/ В.В. Громовий рекомендації:[Електронне видання]/— Дніпро: Середняк Т. К., 2019. – 87 с.
Завантажити
Упровадження інноваційних форм методичої роботи у діяльність закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації / Ігнатенко Н.М. – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2021. – 55 с. Завантажити
Портфоліо учителя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності: методичні рекомендації [Електронне видання] / Л. М. Бабченко — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, — 21 с
Завантажити
Професійне портфоліо: територія успіху сучасного педагога: [навчально-методичний посібник] / А.А. Кендюхова. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 36 с.
Завантажити
Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти: практичний посібник / М.П. Вовк, Г.І. Сотська, Н.О. Філіпчук, Ю.В. Грищенко, С.О. Соломаха, Л.Ю. Султанова, Н.С. Гомеля. – К.: Талком, 2019. – 320 с.
Завантажити
Мотивація як засіб саморозвитку й самореалізації: з досвіду роботи вчителя [навчально-методичний посібник]. / Карявка Сергій – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 100 с.
Завантажити
Успішні практики багатомовної освіти в Україні / кол. авт., за ред. А. О. Панченкова – К. : Ваіте, 2020, 134 c.
Завантажити
Діалог, переговори та дебати: посіб. для вчителя / Павленко Ольга, Сизенко Анастасія, Декшна Тетяна, Лобойко Мирослава, МакМюррей А. та ін.; British Council. – Київ : Симоненко О. І., 2021. – 114 с.
Завантажити
Майстерність учителя / За книгами Д.Лемова «Майстерність учителя», А.Гіна «Прийоми педагогічної техніки», А.Кроуфорда «Технології розвитку критичного мислення учнів» – zno.ua, 2017. – 68 с.
Завантажити
Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти : практичний посібник / Л. А. Онищук, А. Д. Цимбалару, Д. О. Пузіков, К. В. Гораш, І. О. Климчук, О. В. Мушка, О. О. Прохоренко, О. І. Мезенцева, Н. Є. Пархоменко, Ю. М. Люлькова / за наук. ред. Д. О. Пузікова. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 160 с.
Завантажити
Контроль освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання : методичний посібник / Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Засєкіна Т. М., Ільченко О. Г., Гринюк О. С., Антонюк М. А., Олійник І. М., Білик Н. І., Ляшенко А. Х., Педенко В. П. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 150 с.
Завантажити
Запровадження елементів STEAM-технологій в освітній простір гімназії: методичний посібник/ Ж. В. Федірко, Н. В. Дуняшенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 80 с. Завантажити
STEM – світ інноваційних можливостей : науково-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О. та ін. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 64 c.
Завантажити
Мобільні технології в школі: посіб. для вчителів / І. А. Патрушева, О. М. Гера, Н. В. Діденко, Л. А. Павлюк, О. Л. Сафроненко. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2019. — 175 с.
Завантажити
Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у шкільній природничо-математичній освіті : навчально-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О., Кечик О. О., Лисенко Н. І. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 194 c.
Завантажити
Громадянська відповідальність. 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. Посібник для вчителя для реалізації наскрізної тематичної лінії “громадянська відповідальність” в оновлених шкільних програмах для 5-9 класів. / Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. – Європейський центр ім. Вергеланда – Київ, 2017 – 136 с.
Завантажити
Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 405 с.
Завантажити
Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів німецької мови закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області) / укл.: Кендюхова А. А., Гринюкова Р. А.; за загальною редакцією Кендюхової А. А. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 50 с.
Завантажити
Методичні рекомендації застосування завдань для перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В. – Київ, 2020
Завантажити
Збірник завдань для перевірки грамотності (за технологією PISA) / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В., 2020. – 66 с.
Завантажити

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Л.М. Калініна [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 124 с.
Завантажити
Завдання олімпіад предметів природничо-математичного циклу / [Укладач Людмила ХЛАНЬ]. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинского», 2021. – 198 с.
Завантажити
Сучасні методи групової роботи з учнями : науково-методичний посібник / укладачі : Буряк О. О., Кечик О. О. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 103 c.
Завантажити
Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи : збірник тез Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – 72 с.
Завантажити
Використання модельних навчальних програм в освітньому процесі гімназії : методичні рекомендації / Голуб Н. Б., Васильєва Д. В., Засєкіна Т. М., Науменко С. О., Туташинський В. І., Яценко Т. О. [Електронне видання]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 48 с.
Завантажити
Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії: методичні рекомендації / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, Ю. О. Жук, Л. С. Ващенко, С. Г. Головко, А. В. Гривко, С. О. Науменко ; за заг. ред. Ю. О. Жука [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ 2021. – 83 с.
Завантажити
Медіаосвіта на заняттях з фінансової грамотності. Навчальне видання / за редакцією Волошенюк О., Іванова В. — Київ : АУП, ЦВП, 2021. — 76 с.
Завантажити
Збірник матеріалів «STEM-тиждень — 2020» / укладачі: Василашко І. П., Патрикєева О. О., Булавська Л.Г. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. — 335 с.
Завантажити
Бомбезна українська. Як спланувати та провести мовний табір. У двох частинах. Частина 1. Весняні мовні табори для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури / О. Питюр. — Київ, 2021. — 192 с.
Завантажити
Бомбезна українська. Як спланувати та провести мовний табір. У двох частинах. Частина 2. Весняні мовні табори для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури / О. Питюр. — Київ, 2021. — 113 с.
Завантажити
Чорнобиль не має минулого часу…: посібник з підготовки та проведення загальноукраїнського уроку до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи [відп. за вип. Л. М. Живець; уклад. О. М. Мандровний]. — Славутич : Управління освіти і науки, 2021. — 76 с .
Завантажити
Гуманне та відповідальне ставлення до тварин: методичний посібник / О. М. Спектор, Л. М. Єнжеєвська, Е. А. Москалик, А. О. Хайленко. – К. : ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. – 88 с .
Завантажити
Управління якістю загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Лукіна Т.О. – Київ.: Педагогічна думка, 2020. – 230 с.
Завантажити
Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій : методичні рекомендації / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука [електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2019. 134 с. Завантажити
Інформаційно-комунікативні технології для якісної сучасної освіти. Методичний посібник : Українсько-польський досвід у програмі «Класна школа» / Ред. Вербицька П., Лучинська А., Магерський І. Педан-Слєпухіна О. — Львів, 2016. — 178 с. Завантажити
Практичний посібник «Демократична школа» /  Європейський центр імені Вергеланда, 2017. – 34 с.
Завантажити
Інструмент демократичного розвитку школи: практ. посіб. / Мажена Рафальска та ін. – Європейський центр імені Вергеланда, 2019. – 36 с.
Завантажити
Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник / О. М. Онаць, Н. М. Островерхова, Л. М. Попович, М. Г. Шевцов – К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. – с. 96.
Завантажити
Інтелектуально-творчий потенціал педагога: структура, зміст, шляхи діагностики та розвитку: [навчально-методичний посібник] /С.М. Єфіменко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 104 с.
Завантажити
Світлофор освітньої доброчесності для освітян. Як розпізнати корупцію, недоброчесність та неетичну поведінку в освіті. – Київ, 2020. – 51 с.
Завантажити
Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності  / авторський колектив. Київ. 2021. 104с.
Завантажити
Виховуємо академічну доброчесність в школі: методичні вказівки для вчителя/ Наталя Шліхта, Ірина Шліхта – Київ, 2019 – 82 с.
Завантажити
Виховуємо академічну доброчесність в школі: робочий зошит/ Наталя Шліхта, Ірина Шліхта – Київ, 2019 – 82 с.
Завантажити
Бесіди з безпеки життєдіяльності в школі. 1–4 класи. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 448 c.
Завантажити
Бесіди з безпеки життєдіяльності в школі. 5–11 класи. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 192 c.
Завантажити
Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. — К. : Алатон, 2020. — 64 с. Завантажити
Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. – К. : 2018. – 56 с.
Завантажити
Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с. Завантажити
Попередження насильства в закладах освіти: методичний посібник для педагогічних працівників. Видання друге, доповнене та оновлене. – Київ: Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї», 2020
Завантажити
Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с.
Завантажити
Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 76 с
Завантажити
Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах. Навчально-методичний посібник / Богданов С.О., Гірник А.М., Зелеська О.В. та ін. – 2-ге видання. – К.: Університетське видавництво “ПУЛЬСАРИ”, 2021. – 282 с.
Завантажити
«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів. Практичне керівництво для навчальних закладів». Авторський колектив: Василашко І., Гущина Н., Демура О., Деркач Т., Зінченко А., Козловська Т., Патрикеєва О., Саприкіна М. – К.: Видавництво «Юстон», 2019 – 54 с.
Завантажити
Спілкування в педагогічному процесі : навчальний посібник / Гарькавець С. О., Волченко Л. П. – Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2021, 100 с.
Завантажити
100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення: Навч. посіб. для майбут. вчителів. – 6-е вид. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 80 с.
Завантажити
Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе. Базові навички медіації однолітків. Навчально-методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., Матвійчук М.М., Дацко О.В. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 200 с
Завантажити
Шкільна медіація. Посібник для шкільних служб медіації / Автори-упорядники: О.Дацько, В.Боченкова, В.Якименко. – Черкаси, 2019. – 24 с. Завантажити
Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». – К. – 2018. – 140 с. Завантажити
ЯК НЕ СТАТИ ГЕЙМІФІКАТОРОМ: методики і технології проведення ігор із медіаграмотності : навчальний посібник / Іванова Т . / за загал . ред .  В . Іванова . — К . : Центр вільної преси, 2021 . — 96 с.
Завантажити
Діти в інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі. Посібник для батьків / І.В.Литовченко, С.Д. Максименко та ін. – К.: Видавництво: ТОВ «Видавничий Будинок “Аванпост-Прим”, 2010.–48 с.
Завантажити
Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 243 с
Завантажити
Проєктна діяльність в освітньому процесі: сучасні підходи. Збірник матеріалів із досвіду роботи Перчунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради Кіровоградської області / укладач Наумова М.Й.; за заг. ред. Жосана О.Е. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020 – 96 с.
Завантажити
Граючи, змінимо світ: Посібник екологічних ігор з тематики змін клімату – Київ, 2016. – 44 с.
Завантажити
Найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін: план уроку
Завантажити
Робочий зошит до уроку з екології та кліматичних змін
Завантажити
Духовно-моральне виховання особистості : теорія та практика : науково-методичний посібник / за заг. ред. канд. пед. наук, доцента Л. М. Михайлової. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 250 с.
Завантажити
Рекомендації щодо онлайн-безпеки для педагогічних працівників / #stop_sexтинг, 2020. – 34 с. Завантажити
Емоційно-вольова саморегуляція як важлива умова збереження психічного та фізичного здоров’я педагога. Збірник матеріалів обласної науково-практичної інтернет-конференції / укладач І.М.Руденко. Черкаси, 2020. 95 с. 
Завантажити
Взаємодія в школі: 6 прикладів змін через партнерство
Завантажити
Путівник школою / Громадське об’єднання «БАТЬКИ SOS» – 2021. – 39 с.
Завантажити
Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівнарівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О.. – 2018. – 174 с.  Завантажити
Реалізація технологій профільного навчання в закладах загальної середньої освіти: методичний посібник / О. В. Малихін, Н. О. Арістова, Л. В Шелестова, О. В Барановська, В. І. Кизенко, О. П. Кравчук, С. Е. Трубачева, О. В. Чорноус [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 197 с.
Завантажити
Старша профільна школа: кроки до становлення. Методичні рекомендації. / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 52 с.
Завантажити
Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка»: навчальний посібник / Доротюк В.І., Левченко Ф. Г., Рогоза В.В., Доротюк О.Г., Піддячий М.І., Чудакова В.П., Васьківський М.В./. — К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. — 112 с
Завантажити
Обираємо професії типу «людина–людина», «людина–знакова система», «людина–художній образ» : навчальний посібник / В. І. Доротюк, В. В. Рогоза та ін. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 112 с.
Завантажити
Реекспозиція музеїв та музейних кімнат закладів освіти: методичні рекомендації / укладачі: Сергій КОЛІСНІЧЕНКО, Олег КРАВЧЕНКО, Олександра БИКОВА. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені В. Сухомлинського», 2021. – 32 с.
Завантажити
Інтелектуальна вікторина-конкурс «Відун» (збірка завдань)

для керівників гурткової роботи за напрямом національно-патріотичного виховання та керівників гуртків (роїв)козацько-лицарського виховання “Джура”

Завантажити
Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад.: Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.
Завантажити
Збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах / Є.Клопотенко – Львів: Літопис, 2019. – 144 с.
Завантажити

Вчителі БІОЛОГІЇ

Біологія і екологія: Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі про-відних науковців Інституту педагогіки НАПН України. – К. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 112 с. Завантажити
Навчання біології учнів основної школи : методичний посібник / Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Рибалко Л. М., Козленко О. Г. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 208 с. Завантажити
Збірник контрольних робіт з біології для 6-11 класів – Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 2016. – 42 с. Завантажити
Вивчення теми «Біорізноманіття» на уроках біології в 10 класі (методичні рекомендації та розробки уроків) / уклад. Н. В. Капацій. Лисичанськ : ТОВ «ФОКСПРИНТ», 2020. 76 c. Завантажити
Медіаграмотність на заняттях з біології. Навчальне видання. / М. С. Каліберда, Р. В. Шаламов. — Київ: АУП, ЦВП, 2020. — 60 с., іл. Завантажити
Діяльнісний підхід під час викладання теми «Рослини» в 6 класі. Харків : Друкарня Мадрид, 2018. 78 с. Завантажити
Прийоми реалізації змістових наскрізних ліній як засіб інтеграції навчального змісту у курсі «Біологія, 9 клас» / Автор-укладач: Даниленко Л.І., методист лабораторії природничо-математичних дисциплін КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”. – Черкаси, 2018. – 99 с. Завантажити
Національно-патріотичне виховання учнів на уроках біології: методичний посібник / Л.І.Даниленко та ін. Черкаси: КНЗ “ЧОІПОПП”, 2017. – 79 с. Завантажити
Біологічна задача: зміст, розв’язання, методика використання: Навчально-методичний посібник / І.І.Карташова. – Херсон: ПП. Вишемирський В.С., 2015. – 104 с. Завантажити
Збірник задач з генетики. — Х.: Вид. група «Основа», 2016. — 127 с. Завантажити
Пізнавальні, розрахункові задачі та тести дл курсу за вибором “Генетика людини з основами медичної генетики” (профільний рівень навчання). Навчально-методичний посібник./ Даниленко Л.І. КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”. – Черкаси, 2017 р. – 97с. Завантажити
Генетика людини з основами медичної генетики (курс за вибором) 11 клас. Навчально-методичний посібник для вчителя  / Автор-укладач: Даниленко Л.І., методист лабораторії природничо-математичних дисциплін КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”. – Черкаси, 2017. – 185 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо проведення літньої практики з предметів природничого циклу. Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2021. 43 с. Завантажити

Вчителі ГЕОГРАФІЇ та ЕКОНОМІКИ

Медіаграмотність на заняттях з географії. Навчальне видання / Філончук Зоя. За редакцією Волошенюк О., Іванова В. — Київ: АУП, ЦВП, 2020. — 73 с., іл. Завантажити
Україна у світі: природа, населення. Підсумкові контрольні роботи для 8 класу. – Хмельницький, 2016. – 33 с. Завантажити
Географія України. 10–11 класи : навч. посібник для курсів за вибором загальноосвіт. навч. закладів / [О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, В. О. Надтока та ін.]. — К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. — 176 с. Завантажити
Збірник тестових завдань різних типологічних форм та рівнів складності з курсу «Загальна географія» 6 клас: збірник дидактично-методичних матеріалів за результатами роботи обласної творчої групи / упор. В.Д. Попов. – Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 84 с. Завантажити
Курси за вибором з економіки та економічної географії : методичний посібник для вчителя / автори Назаренко Т.Г. та ін. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 152 с.
Завантажити
Методика компетентнісно орієнтованого навчання курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї : навчально-методичний посібник [Електронне видання] / Барадія Н. Г., Ковчин Н. А., Криловець М. Г., Логінова А. О., Покась Л. А., Яценко В. С.- Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 127 с. Завантажити

Вчителі ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

Громадянська освіта: мистецтво творити зміни / Клюзко К., Колесник Л. – Київ :Компринт, 2020. – 74 с Завантажити
Методика навчання учнів ліцею громадянської освіти : методичний посібник [Електронне видання] / Ремех Т., Пометун О. – . Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 222 с. Завантажити
Навчаємо демократії (Vol. I) Базові матеріали з питань освіти для демократичного громадянства та прав людини для вчителів

Volume (I) з серії «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній практиці: навчальні приклади, поняття, методи та моделі»

Завантажити
Зростаємо у демократії (Vol. II) Плани уроків для початкового рівня з питань демократичного громадянства та прав людини

Volume (II) з серії «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній практиці: навчальні приклади, поняття, методи та моделі»

Завантажити
Живемо в демократії (Vol. III) Плани уроків з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для загальноосвітніх навчальних закладів

Volume (III) з серії «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній практиці: навчальні приклади, поняття, методи та моделі»

Завантажити
Беремо участь в демократії (Vol. IV) Плани уроків з ОДГ/ОПЛ для старших класів середньої школи

Volume (IV) з серії «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній практиці: навчальні приклади, поняття, методи та моделі»

Завантажити
Досліджуємо права дітей (Vol. V) Дев’ять коротких проектів для учнів 1-9 класів середньої школи

Volume (V) з серії “Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній практиці: навчальні приклади, поняття, методи та моделі”

Завантажити
Навчання демократії (Vol. VI) Збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини

Volume (VI) з серії «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній практиці: навчальні приклади, поняття, методи та моделі»

Завантажити
Методична збірка для використання в освітньому процесі для 5–11 класів за результатами проєкту «SIMschool – симуляційні ігри для вивчення прав людини», що реалізується ГО «CRISP» і ГО «ЕдКемп Україна» у партнерстві з Європейським Союзом — Х.: Вид-во «Дім Реклами», 2021. — 220 с. Завантажити
Мій Парламент: розумію і впливаю. Методичний посібник з громадянської парламентської просвіти для роботи з дітьми та молоддю / Гриньова М., Іванюк І., Паращенко Л., Юрчишин Л. За загальною редакцією Паращенко Л. – Київ, 2020. – 96 с. Завантажити
Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 7 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Савісько І.С., 2017. – 188 с. Завантажити
Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 8 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Савісько І.С., 2017. – 168 с. Завантажити
Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 9 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Савісько І.С., 2017. – 164 с. Завантажити
Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 10 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Савісько І.С., 2017. – 140 с. Завантажити
Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 11 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Савісько І.С., 2017. – 132 с. Завантажити

Вчителі ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Зарубіжна література в таблицях і схемах. 5 клас/ Л. М. Удовиченко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2019. — 66 с. Завантажити
Зарубіжна література в таблицях і схемах. 6 клас/ Л. М. Удовиченко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2019. — 74 с. Завантажити
Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр : [Текст] / О. Г. Куцінко. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 240 с. Завантажити
Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. II семестр : [Текст] / О. Г. Куцінко. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 255 с. Завантажити
Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр [Текст] / О. Г. Куцінко. — Х. : Вид. група «Основа», 2019. — 255 с. Завантажити
Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. II семестр [Текст] / О. Г. Куцінко. — Х. : Вид. група «Основа», 2019. —255 с. Завантажити
Оцінюємо швидко: літературні диктанти. Тести. 5 клас. / Руденко В.І. – 2018. 184 с. Завантажити
Різні види контролю та опитування учнів на уроках зарубіжної літератури у 6 класі. Книга для вчителя. / Руденко В.І. – 2018. – 161 с. Завантажити
Оцінюємо швидко: різні види контролю на уроках зарубіжної літератури у 7 класі. Книга для вчителя./ Руденко В.І. – 2019. 200 с. Завантажити
Оцінюємо швидко. Різні види контролю із зарубіжної літератури в 9 класі / Руденко В.І. – 2020. – 167 с.
Завантажити
Зарубіжна література : Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі про-відних науковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. -112 с.
Завантажити
Зарубіжна література. 10 клас: навчально-методичний комплект для вчителя / Укладач Ковальова Л.Л. – Львів: ЛОІППО, 2018. – 96 с. 
Завантажити
Тестові завдання для перевірки літературних тем із зарубіжної літератури  для 10-11-го класів. На допомогу вчителям зарубіжної літератури: Методичний посібник. – Первомайськ,  2020. – 28 с. Завантажити
Літературні диктанти на уроках зарубіжної літератури в 5-9 класах: збірник завдань /Н.А.Козоріз. – Переяслав-Хмельницький, 2019,-65с. Завантажити
Формування предметних компетентностей на уроках літератури: Збірник статей у 2-х част. Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2021. 75 с. Завантажити Ч.1

Завантажити Ч.2

Вчителі ІНОЗЕМНИХ МОВ

Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі: метод. рек./ К: КОНВІ ПРІНТ, 2019. — 36 с. Завантажити
Activity Pack: навчально-методичний посібник / уклад.: Тарасова О. А. та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2018. 110 с. Завантажити
Довідник учня. 1–4 класи / упоряд. М. О. Володарська. — Х. : Вид. група «Основа», 2020.— 240 с. — (Серія «Бібліотечка школяра »). Завантажити
Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Карпюк О.Д. – Тернопіль: “Видавництво “Астон”, 2020. – 160 с. Завантажити
Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Карпюк О.Д. – Тернопіль: “Видавництво “Астон”, 2020. – 144 с. Завантажити
Англійська мова. Граматичний практикум : збірник граматичних вправ для середнього рівня / О. М. Павліченко. — 12-те вид.,випр. і доповн. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 304 с. Завантажити
Іноземні мови: Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 88 с. Завантажити

Підготування методичних рекомендацій з іноземної мови на основі перспективного педагогічного досвіду. Основні вимоги до структури, змісту та оформлення матеріалів: Методичні рекомендації для вчителів іноземної мови / [уклад. Ю. В. Британ]; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. Чернігів: ЧОІППО, 2021. 50 с. Завантажити

Англійська мова. Комплексне видання / Ю.Т.Чернишова, С.В. Мясоєдова, О.О. Ходаковська. – Київ: Літера ЛТД, 2020. – 496 с. – (Серія “Зовнішнє незалежне оцінювання”) Завантажити

Ангійська мова. ЗНО 2021: Збірник тестових завдань / Алла Мартинюк, Ірина Набокова, Ірина Свердлова. – Харків: Видавничий дім Весна, 2020. – 136 с. Завантажити

Англійська мова: Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА / авт.-упоряд. О.М. Константинова. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2019. – 224 с Завантажити

Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови до магістратури / [уклад.: О. П. Лисицька, П61 С. С. Микитюк, Т. В. Мельнікова та ін.]; за заг. ред. В. П. Сімонок. – Харків : Право, 2021. – 236 с. Завантажити

Англійська мова. 9 клас. Підсумкові контрольні роботи для підготовки до ДПА 2020 / Алла Марченко, Наталия Лесишин – Тернопіль: Вид-во “Підручники і посібники”, 2019. – 80 с. Завантажити

АУДІО


ДПА 2020 Збірник завдань з англійської мови 9 клас. / О.М.Костантинова, Л.Л. Володіна – – К.: Видавничій дім “Освіта”, 2020. – 95 с. Завантажити

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови: навч.посіб. для 9-го кл. / С.М. Куриш, С.В. Войтоловська, Н.В. Моспан. – 2-ге вид.. – Київ: Генеза, 2020. – 80 с. Завантажити

Шляхи оптимізації підготовки до ДПА з англійської мови (з досвіду роботи творчої групи вчителів англійської мови) : навчально-методичний збірник /укладачі – Ірина КОСА, Юлія ЗАДУБНЯК. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2021. – 108 с. Завантажити

Англійська мова для ділового спілкування : навчальний посібник елективного курсу з англійської мови для учнів старших класів профільної школи / О. С. Пасічник. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96с. Завантажити

Культура і мистецтво Великої Британії : навчальний посібник елективного курсу з англійської мови для учнів старших класів профільної школи / Т. К. Полонська. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96 с. Завантажити

Комунікативні завдання та ігри на уроці німецької мови: [навчально-методичний посібник] / Р. А. Гринюкова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 48 с. Завантажити
Казки та оповідання Василя Сухомлинського: «Читаємо німецькою!» [посібник] / Р. А. Гринюкова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 32 с. Завантажити
Завдання для підготовки до ІІ-ІІІ етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови / Д.А Запорожець, Г. І. Савицька. Черкаси, 2017. 72 с. Завантажити

Німецькомовні країни. Deutschsprachige Länder : навчальний посібник елективного курсу з німецької мови для учнів старших класів профільної школи / Басай Н.П.. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96 с. Завантажити

Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка : навчальний посібник елективного курсу з іспанської мови для учнів старших класів профільної школи / В. Г. Редько, О. В. Басай. – К. : Видавничий дім “Сам”, 2017. – 96 с. Завантажити

Коди єврейської культури для дітей: Єврейська каліграфія. Робочий зошит для навчання й удосконалення каліграфічної компетентності. /Н. Бакуліна, Р. Гехтман. – Чернівці : «АНТ ЛТД», 2020. 68 с. : іл. Завантажити

Методика роботи з культурологічними текстами на уроках мови іврит у ліцеї : навчально-методичний посібник [Електронне видання] / Бакуліна Н. В.- Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 188 с. Завантажити

Методика компетентнісно орієнтованого навчання ромської мови в школі : методичний посібник [Електронне видання] / Кондур З. А. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 53 с. Завантажити

Вчителі ІНФОРМАТИКИ

Інформатика: Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. – К. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 88 с. Завантажити
Методичний посібник: Розвиток творчих здібностей учнів та їх життєвих компетенцій засобами сучасних технологій. – Нетішин, 2020. – 62с. Завантажити
Інформатика 7: методичний посібник / Л.В. Осіпа, Л.П.Семко, за науковою редакцією В. В. Лапінського. – К : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 64 с. Завантажити
Інформатика 8: методичний посібник / Л. П. Семко, І. М. Семененко; – К., ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 64 с. Завантажити
Інформатика 9: методичний посібник / В. В. Лапінський, Л. П. Семко, І. М. Семененко; –К., ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 64 с. Завантажити
Вивчаємо Scratch. / Людмила Пачесюк, 2016 – 38 с. Завантажити
ARDUINO для школярів. Програмування: методичний посібник / С. А. Лєхан – Білгород-Дністровський, 2018 – 69 с. Завантажити

Вчителі ІСТОРІЇ та ПРАВОЗНАВСТВА 

Суспільствознавча освіта: Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Інтегрований курс «Україна і світ» громадянська освіта. Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 216 с. Завантажити
Актуальні питання компетентнісно орієнтованої методики навчання історії та громадянської освіти в ліцеї : методичний посібник [Електронне видання] / Кришмарел В. Ю., Малієнко Ю. Б., Мацейків Т. І., Ремех Т. О. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 334 с. Завантажити
Календарно-тематичне планування уроків з історії України, всесвітньої історії, правознавства, громадянської освіти, курсу «Історія: Україна і світ». 5–11 класи / Ю. Ніраз. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 128 с Завантажити
Готуємось до ЗНО. Історія України. Візуалізований посібник / Наталія Харківська, Наталія Морозова, Яні Егве. — Х. : Видавнича група «ОСНОВА», 2021. — 136 с. Завантажити
Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : методичний посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, В. С. Власов. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 208 с. Завантажити
Пометун О. І. Практичні заняття з історії в основній школі : методичний посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 160 с. Завантажити
Методика розвитку критичного мислення учнів ліцею на уроках історії: методичний посібник [Електронне видання] /Пометун О., Гупан Н. – Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021 – 250 с. Завантажити
Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7-му класі : методичний посібник / Ю. Б. Малієнко. — К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. — 96 с. Завантажити
Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8-х класах : методичний посібник / В. Ю. Кришмарел. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 96 с.
Завантажити
Уроки історії культурологічного спрямування : історія України, всесвітня історія. 8 клас : методичний посібник. Харків : Друкарня Мадрид. 2018. 152 с. Завантажити
«Як працювати з радянським минулим на уроках історії». За матеріалами конкурсу учнівських історичних проєктів «Радянське минуле: (Пере)осмислення історії» Завантажити
Всесвітня історія. 11 клас. Рівень стандарту / Н. М. Морозова. — Харків : ВГ «Основа», 2019. — 88 с. — (Серія «Мій конспект») Завантажити
Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 кл. / О. С. Марченко, І. М. Скирда. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 128 c. Завантажити
Історія УКРАЇНИ. Збірник тестових завдань. ЗНО 2020. / Воропаєва В., Скирда, І – Харків: Весна, 2019. – 184 с. Завантажити
Практичні рекомендації щодо підготовки до ЗНО з історії України : метод. реком. / уклад. : О. О. Короткова, І. В. Хайло. Лисичанськ : ТОВ «ФОКСПРИНТ», 2021, 61 с. Завантажити
Повний курс історії України в тестах / О. О. Мартинюк. — Х.: Вид-во «Ранок», 2014. — 464 с. — (Серія «Енциклопедія тестових завдань»). Завантажити
Історія України: Робочий зошит для 10-го класу суспільно-гуманітарного напряму історичного профілю / О.В.Желіба.-Ніжин: Б.в.,2018 – Частина 1. – 123 с. Завантажити
Колекція пам’яток до пам’ятних дат Української революції 1917–1921 років. Збірка методичних рекомендацій / розроб. і упоряд. : Г. Байкєніч, О. Охрімчук. – К., 2020. – C. 199. : іл Завантажити
Рокада: чотири нариси з історії Другої Світової / Стяжкіна О. – К.: Дух і літера, 2020. – 272 с. (Сер. «Друга світова») Завантажити
Посібник “Нариси з історії Криму XVIII – початку XIX ст.: додатковий матеріал для вчителів” для 7-8 класів загальної середньої освіти / Цалик С.М., Мокрогуз О.П., Волошенюк О.В. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В.Ф., Євтушенко Р.І. — Київ : АУП, ЦВП, 2019. —  71 с. Завантажити
Історія Криму першої половини ХХ ст. Нариси. Навчальний посібник 10 клас. / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф., Євтушенко Р. І. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 66 с. Завантажити
Історія Криму та кримськотатарського народу. Навчальний посібник. / Бекірова Г., Іванець А., Тищенко Ю., Громенко С., Аблаєв Б. – К.: «Кримська родина»; «Майстер Книг», 2020. – 200 с. з ілюстр. Завантажити
Формування медіаграмотності на уроках суспільствознавчих дисциплін (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини): методичні розробки для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти / уклад.: Наталія ЧЕРТКОВА, Інна ВІДІБОРЕНКО. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 84 с. Завантажити
 Українська історія в кінофільмах: посібник для вчителя / Волошенюк О.В, Мокрогуз О.П., Новікова Л. Є., Тримбач С. В, Черков Г. А. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В.Ф. — Київ : ЦВП, АУП, 2018. — 57 с. Завантажити
Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі : методичний посібник / П. В. Мороз, І. В. Мороз. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 96 с. Завантажити
Уроки більшовицької “коренізації” для України: сплюндроване національне відродження: інформаційно-методичний посібник на допомогу учителям та викладачам суспільних дисциплін / Коропатник М.М. – Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2021. – 50 с. Завантажити
Вивчаючи міжнародне гуманітарне право: навчально-методичний посібник для закладів середньої освіти / М. Єлігулашвілі, О. Козорог, Т. Короткий, Н. Хендель – Київ, УГСПЛ; Одеса : Фенікс, 2019. – 144 с. Завантажити
Збірник завдань для підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з основ правознавства (9 клас) / Упор.: Л.Руда, – Івано-Франківськ: ІМЦ Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, 2018. – с. 52 Завантажити

Вчителі МАТЕМАТИКИ

Математика: Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. – К. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 104 с. Завантажити
Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї на рівні стандарту : методичний посібник. [Електронне видання] / Васильєва Д. В., Вашуленко О. П., Волошена В. В. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 175 с. Завантажити
Математика : комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / О. С. Істер. – 2-ге вид випр. – Київ :Генеза, 2020. – 400 с. : іл. (стор. 1- 182)
Завантажити
Математика. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА 2021 (профільний рівень і рівень стандарту)/ Капіносов А.М. та ін. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. – 480 с. Завантажити
ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: розв’язання задач II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики – 2019 : навчальний посібник / О.А. Кадубовський, Б.Б. Беседiн. – Слов’янськ : вид. центр «Маторін», 2020. – 88 с. Завантажити
Упровадження сучасних освітніх технологій як шлях підвищення ефективності навчання математики / укладач: Козлова О.М., методист лабораторії природничо-математичних дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР». – Черкаси, 2018.- 254 с. Завантажити
Самостійні та тематичні контрольні роботи з математики. 6 клас : навч. посібн. Вид. 2-е, переробл. / О.С.Істер. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. — 104 с. Завантажити
Математика у школі і житті: надбання і перспективи. Частина І. 5-6 класи / Автор укладач О. М. Козлова. Черкаси: ЧОІПОПП, 2020. 88 с. Завантажити
Сто логічних задач / укладач О.М.Гриценко. Черкаси: КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”, 2020. 36 с. Завантажити
Діагностичні контрольні роботи з математики для 5-9 класів загальноосвітньої школи / Шершньова О.А. – Добропілля, 2019. – 33 с. Завантажити
Алгебра. 8 клас / О. О. Старова — Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 144 c. — (Серія «Мій конспект») Завантажити
Алгебра. 8 клас. Збірник самостійних і контрольних робіт. Для класів з поглибленим вивченням математики: навч. посіб. / Козлова О., Бузенко С., Лукьященко В. — Тернопіль ; Підручники і посібники, 2014. — 144 с. Завантажити
Завдання для письмових робіт із математики. 9 клас. / Біла Н.С. – м. Славута: Математика в школах України №19-21/2017 – 73 с. Завантажити
Збірник самостійних та контрольних робіт. Математика. 10 клас. Рівень стандарту / О. О. Старова. — Х. : Вид . група «Основа», 2018. — 80 c. Завантажити
Самостійні та тематичні контрольні роботи з алгебри та геометрії. 11 кл. [рівень стандартуї : навч. посібн. / О.С. Істер. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. — 64 с. Завантажити
Алгебра і початки аналізу та геометрія: зб.самост. і темат. контрол. робіт (профіл.рівень): 11-й кл. / О.С.Істер. – Київ: Генеза, 2019. – 80 с. Завантажити
Медіаосвіта на заняттях з математики. Навчальне видання / за редакцією О.В. Волошенюк, В.Ф. Іванова . — Київ : АУП, ЦВП, 2021. — 37 с. Завантажити
Функціональні рівняння: Навчальний посібник. (Видання друге). – Івано-Франківськ: ПНУ, 2018. – 144с. Завантажити
Продуктивне навчання математики: з досвіду роботи педагогів Кіровоградщини: метод. посіб. / Упоряд. Любов Ткаченко. – Кропивницький: комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2021. – 84 с. Завантажити

Вчителі МИСТЕЦТВА

Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання : метод. посіб. / Л. М. Масол. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. – 178 с. : іл. Завантажити
Уроки інтегрованого курсу «Мистецтво» 8 клас. Навчально-методичний комплекс для вчителів. – Черкаси, 2017. – 138 с. Завантажити
Уроки інтегрованого курсу «Мистецтво» 9 клас. Навчально-методичний комплекс для вчителів. – Черкаси, 2018. – 174 с. Завантажити
Вчителю музичного мистецтва. Методичний порадник. / Панасюк І.Л., Копко Л.І. – Дубно – 2016. – 90 с. Завантажити

Вчителі ОСНОВ ЗДОРОВ‘Я

Формування професійних здатностей педагога з методики викладання основ здоров’я в 5-9 класах на основі розвитку життєвих навичок: навч.- метод. посіб. / О.В.Шевчишена. – Хмельницький: ОІППО, 2020. – 112 с. Завантажити


Вчителі ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 208 с. Завантажити
Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Кірик М. Ю., Данилова Л. І. – Львів: Світ, 2019. – 136 с. Завантажити
Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник/Онопрієнко О. В. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – 72 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо проведення оцінювання та фіксації результатів навчання учнів початкових класів Нової української школи у 2020/2021 навчальному році / КЗ «Центру професійної підготовки педагогічних працівників Куп’янської міської ради», 2020. – 61 с. Завантажити
Інтегративний підхід : актуальність, сутність, особливості впровадження в умовах початкової школи : навчально-методичний посібник / уклад. : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : Друкарня Мадрид, 2018. 76 с. Завантажити
Посібник “Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови” / К. І. Пономарьова. – 131 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» / Фідкевич О. Л., Бакуліна Н. В. – Київ: Генеза, 2019. – 64 с. Завантажити
Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти» для педагогічних працівників / Фідкевич О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. – Київ: Генеза, 2020. – 96с. Завантажити
Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової школи : навчально-методичний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене / автори-укладачі : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 83 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо проведення оцінювання та фіксації результатів навчання учнів початкових класів Нової української школи у 2020/2021 навчальному році / КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міської ради Харківської області» – 2020 р. – 61с. Завантажити
Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник / Вашуленко М. С. – К.: Видавничій дім “Освіта”, 2019. – 192 с. Завантажити
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в початковій школі Навчально-методичний посібник / І. П. Старагіна / За редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020 — 58 с. Завантажити
Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу :методичний посібник. / Прищепа О. Ю. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 72 с. Завантажити
Швидкочитаночка. 1 кас. Сучасні оповідання та вправи для вдосконалення навички швидкого читання / Л.А. Антонова, С.В. Крупчан. – Київ: Літера ЛТД, 2018. – 48 с. Завантажити
У світі словникових слів. Система нетрадиційних завдань для словникової роботи в 2 класі: навч. посіб. — К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2016. — 96 с. Завантажити
Усі діагностичні роботи. 4-й клас / авт.-упоряд. С.Г.Мельник. – Х.: Вид. група “Основа”, 2021. – 126 с. Завантажити
Українська мова. Тестові завдання : 4 клас : посібник-практикум / Будна Н.О., Головко З.Л. — Вид. 5-те, переробл. і доп. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. — 36 с. Завантажити
Літературне читання. Навичка читання мовчки: діагност. карт.: 4 кл. / Н.О.Будна, Л.Ф. Левчук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 48 с. Завантажити
Позакласне читання. 4 клас / Упорядкування: Кордуба Н., Стрихар М. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 128 с. Завантажити
Українська мова : посібник-практикум : 4 кл. / Н.Б. Шост. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. — 64 с. Завантажити
Українська мова. Тестові завдання : 4 клас : посібник-практикум / Будна Н.О., Головко З.Л. —  Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. — 36 с. Завантажити
Права дитини. Розробки уроків варіативного курсу. 4-й клас / Г. О. Артамонова, О. Д. Семикіна.— Х. : Вид.група «Основа», 2014. — 176 c. Завантажити
Формування у молодших школярів умінь створювати власні висловлювання на уроках літературного читання : методичні рекомендації/Вашуленко О. В. – [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2020. 71 с.
Завантажити
Індивідуальний підхід до формування і розвитку навички читання молодших школярів: методичний посібник. / Мартиненко В. О. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 104 с. Завантажити
Нова українська школа: розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання : навчально-методичний посібник / Старагіна І. П., Терещенко В. М., Панченков А. О. — Харків : Соняшник, 2020. — 176 с., іл.
Завантажити
Календарне планування (відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко). 2 клас (ІІ семестр) / І. Жаркова. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 80 с. Завантажити
Організація освітнього процесу в початковій школі: Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 144 с. Завантажити
Вивчення величин на уроках математики в початковій школі на засадах компетентнісного підходу : методичні рекомендації /Листопад Н. П. [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2020. 72 с.
Завантажити
Нова українська школа: методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навчально-методичний посібник / Скворцова С. О., Онопрієнко О. В. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2019. – 352 с. Завантажити
Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 320 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» / Гільберт Т. Г., Тарнавська С. С, Павич Н. М.- Київ: Генеза, 2019. – 256 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Хитра З.М., Павич Н. – Київ: Генеза, 2020 – 240 с. Завантажити
Інтеграція медіаграмотності в навчальний предмет «Я досліджую світ». Навчально-методичний посібник / Волощенко О., Козак О. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 36 с. Завантажити
Формування екологічної грамотності молодших школярів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» / [Електронне видання] : методичні рекомендації/ Андрусенко І.В. — Київ: Педагогічна думка, 2020 — 75 с. Завантажити
Медіаграмотність в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Навчально-методичний посібник / О. П. Мокрогуз / За редакцією В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 36 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу» / Масол Л. М. – Київ: Генеза, 2019. – 208 с.: іл. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3-4 класах закладах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» / Масол Л.М. – Київ: Генеза, 2020. – 160 с. Завантажити
Мистецтво : особливості викладання в початковій школі : навчально-методичний посібник / автор-уклад. В. П. Мартинова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 111 с. Завантажити
Мистецтво у Новій українській школі. 2 клас (за новим Державним стандартом). Книжка для вчителя./ Н.А. Лємешева, І.В.Субота – Черкаси: КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР” – 70с. Завантажити
Методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ. Навчально-методичний посібник. / О. В. Волошенюк, О.В. Чорний — Київ: Академія української преси, Центр Вільної Преси, 2020. — 54. с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» / Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. : – Київ. : Видавництво «Алатон», 2019. — 128 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» / Антонова О. П. – Київ: Генеза, 2019. – 96 с. Завантажити
Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Гущина Н.І. – К.: Видавничій дім “Освіта”, 2020. – 112 с. Завантажити
Початкова освіта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти;

типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні

 

коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 160 с.

Завантажити
Початкова освiта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освiтньої програми для 2 класiв закладiв загальної середньої освiти;

типова освiтня програма для закладiв загальної середньої освiти (колективу авторiв пiд керiвництвом О. Я. Савченко);

методичнi коментарi провiдних науковцiв lнституту педагогіки НАПН України щодо впровадження iдей Нової української школи в початковiй освiтi;

орієнтири для календарно-тематичного планування (2 клас НУШ). – К.: УОВЦ «Орiон», 2019. – 192 с.

Завантажити
Абетка літературознавства для учнів початкової школи Нової української школи / В.Шуляр. – Миколаїв: «Іліон», 2018. 30 с. Завантажити
Щоденник класного керівника 1-4 класи / Данчук Ю.В. Кохан Т.О. – Київ: Видавництво “Основа”, 2018.– 160с. Завантажити
Буквені головоломки «Дивовижний світ професій» : дидактичні матеріали / уклад. : О. В. Коган, О. А. Манукян. Лисичанськ, 2021. 56 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності з 1 класу / Під заг. ред. Бібік Н. М., Араджионі М.А. — К.: ФОП «Парашин К. С.», 2018. — 880 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 1. Зміни / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. – 26 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 2. Способи пізнання / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. – 26 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 3. Територія / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. – 31 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 4. Спільнота / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. – 23 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 5. Вартість і цінність / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. – 21 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 6. Хочу, можу, треба / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. – 21 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 7. Ідеї – винаходи – відкриття / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. – 39 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 8. Рух і час / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. – 29 с. Завантажити
Тематичні дні у 1-му класі. І семестр / авт.-упоряд. Н.А.Жиганюк, О.В. Кирилова та інші. – Х: Вид.група “Основа”, 2018. – 142 с. Завантажити
Тематичний тиждень “Моє довкілля”. 1 клас: дидактичні матеріали / Л. Роговська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 70 с. Завантажити
Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» у роботі над текстом у початковій школі (1–2 класи) : [навчально-методичний посібник] / упорядник: Наталія ТІХОНОВА. Кропивницький, 2021. 100 с. Завантажити
Нові години спілкування. 4 клас / О. Є. Білецька, І. І. Димченко, О. М. Жукова, Н. О. Ковальчук, Н. Л. Радченко, А. О. Рудакова. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. —127 с. Завантажити
Банк моїх досягнень. 2 клас. Портфоліо / Л. М. Шелкова — Х. : Вид. група «Основа», 2019. — 32 с. Завантажити
Банк моїх досягнень. 3 клас. Портфоліо / Л. М. Шелкова. — Х. : Вид. група «Основа», 2020. — 32 с. Завантажити
Банк моїх досягнень. 4 клас. Портфоліо / Л. М. Шелкова. — Х. : Вид. група «Основа», 2021. — 32 с. Завантажити
Радість пізнання в навчанні та грі: методичні рекомендації. – 2018. – 64 с. (Розробки ранкових зустрічей для учнів 1 класу.) Завантажити
Крокуємо до успіху: ранкові зустрічі: навчально-методичний посібник / уклад.: Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова, М. О. Банник. Харків: Друкарня Мадрид, 2018. 114 с. Завантажити
ПОСІБНИК ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ «РАНКОВОЇ ЗУСТРІЧІ»

Як зробити день веселим, 2020 – 28с.

Завантажити
Розробки ранкових зустрічей для учнів 2 класу. – Вітове, 2018. –  94 с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 1 клас. I семестр. / авт.-упоряд. Н.Ю.Бабіченко, О.А. Нечипоренко, С.М. Хівренко. — Х. : Вид. група «Основа», 2018.— 141, [3] с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 2 клас. I семестр. / авт.-упоряд. С. В. Си-гида. — Х. : Вид. група «Основа», 2019.— 141, [3] с.
Завантажити
Ранкові зустрічі. 2 клас. II семестр. / авт.-упоряд. С. В. Си-гида. — Х. : Вид. група «Основа», 2019.— 156, [4] с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 3 клас. I семестр. / авт.-упоряд. С. В. Сигида. — Х. : Вид. група «Основа», 2020.— 140 с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 3 клас. II семестр. / авт.-упоряд. С. В . Сигида. — Х. : Вид. група «Основа», 2020.— 157, [3] с. — (Серія «Посібник для вчителя»). Завантажити
Ранкові зустрічі. 4 клас. I семестр / авт.-упоряд. С. В. Си-гида. — Х. : Вид. група «Основа», 2021.— 159, [1] с. — (Серія «Посібник для вчителя»). Завантажити
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 3 клас»/ Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. – Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 46 с. Завантажити
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 4 клас»/ Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. – Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 48 с. Завантажити
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 5 клас»/ Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. – Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 48 с. Завантажити
Збірник діагностичних робіт з української мови, математики, предмету «Я досліджую світ» для учнів 2 класу НУШ. – Первомайськ, 2020. – 179 с. Завантажити
Олімпіади в початковій школі. Завдання, розв’язання, відповіді./ Володарська М. О., Охрій Л. І.— Х. : Вид. група «Основа», 2014.— 349, [3] с. Завантажити
Українська мова в таблицях та схемах для учнів початкових класів. / Курганова Н.В. – Х.: Торсінг Плюс, 2011. – 64 с. Завантажити
Словникові слова. Книга для вчителя. 1—2‑х класи / М. Пристінська, М. Большакова. — Київ : Вид. дім “Перше вересня”, 2015. — 176 с. Завантажити
Початкова освіта. Дидактичні матеріали. Словникові слова. 3 клас / упоряд. Пристінська М. — Київ : «Вид. дім «Перше вересня», 2016. — 112 с.
Завантажити
Словникові слова. Посібник для вчителя. 3—4 класи / Большакова І.; упоряд. Пристінська М. — Київ : «Вид. дім «Перше вересня», 2016. — 226 с. Завантажити
Дизайн і технології. 1 клас. Навчально-методичний посібник для вчителя / Мачача Т.С.- Київ: Видачний дім “Освіа”, 2018. – 64 с. Завантажити
Альбом-посібник “Маленький трудівничок”. Трудове навчання. 1 клас / Роговська Л.І. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2018 – 96 с. Завантажити
Маленький трудівничок: альбом-посібник з дизайну та технологій. 2 клас / Роговська Л.І. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. – 96 с. Завантажити
Альбом-посібник “Маленький художник”. Образотворче мистецтво. 2 клас / Демчак С., Чернявська Т. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019 – 64 с. Завантажити
Маленький трудівничок: альбом-посібник з дизайну та технологій. 3 клас / Роговська Л. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. – 96 с. Завантажити
Електронні освітні ігрові ресурси в освітньому процесі початкової школи: науково‐методичний посібник./ Ларіонова Н. – Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 96 с. Завантажити
Інтегрований розвиток наскрізних умінь молодших школярів/Крамар Н.П., Голоцукова Л.М.: – Маріуполь: Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 64, 2019. – 80 с. Завантажити
Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О. В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 с. Завантажити
Нова українська школа: розвиток критичного мислення в учнів початкової школи: навчально-методичний посібник / Пометун О.І. – К: Видавничий дім “Освіта”, 2020. – 192 с. Завантажити
Розвиток критичного мислення молодших школярів в умовах Нової української школи : методичний посібник / автор-уклад. Н. Б. Ларіонова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 64 с. Завантажити
Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи: навчально-методичний посібник / Цимбалару А.Д. – К: Видавничий дім “Освіта”, 2020. – 160 с. Завантажити
Соціалізація молодших школярів у взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності: методичний посібник. / Бібік Н. М.- Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2020. 104 с. Завантажити
Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи: навчально-методичний посібник / Котик Т.М.- Тернопіль: Астон, 2020 – 192 с. Завантажити
Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи: навчально-методичний посібник / Бабко Т.М., Банах О.В., Вознюк А.В., Коломоєць Г.А., Кудрик Л.Г., Мельник О.М. – К.: Видавничій дім “Освіта”, 2020. – 208 с. Завантажити
Батьківські збори : шляхи до партнерства та співпраці : методичний посібник для вчителів початкових класів / уклад. : О. В. Пагава, Я. О. Чернишова. Харків : Друкарня Мадрид, 2018. 96 с. Завантажити
Гра по-новому, навчання по-іншому. Методичний посібник / Упорядник О.Рома – The LEGO Foundation, 2018. – 44 с. Завантажити
Шість цеглинок в освітньому просторі школи. Методичний посібник / Упорядник О.Рома – The LEGO Foundation, 2018. – 32 с. Завантажити
Квести в початковій школі. / Большакова І.,Пристінська М.,Ареф’єва В.— Київ: Вид. дім «Перше вересня», 2016. — 136 с. Завантажити
Система міжпредметних завдань на уроках літературного читання: методичний посібник/ Савченко О. Я.: – Київ : КОНВІ ПРІНТ,2020. – 104 с. Завантажити
Початкова школа: виховання на цінностях. Частина I. Національно-патріотичне виховання на уроках літературного читання: методичний посібник / упорядники: Л.Ткаченко, О.Романюк, А.Ткаченко. – Біла Церква, 2017. – 183 с. Завантажити
Початкова школа: виховання на цінностях: збірник виховних справ / упорядники : Л.П. Ткаченко, А.О. Ткаченко, О.В. Романюк. – Біла Церква. – КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. – 88 с. Завантажити
Нова українська школа: методика навчання української мови в класах з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник/ Михайловська Н.А., Фонарюк Т. І., Морараш А.К., Димашок Г.В., Рошка А.Р. – Чернівці: Букрек, 2019. – 392 с., іл.
Завантажити
Фінансова арифметика. 3 клас: навч.-метод. посібник для вчителя / О.Б.Рябова та ін. – К.: ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016. – 136 с. Завантажити


Вчителі ТЕХНОЛОГІЙ

Методика компетентнісно орієнтованого навчання технологій у професійному ліцеї : методичний посібник / В.І. Туташинський, Т.С. Мачача, А.М.Тарара, В.В.Вдовченко. [Електронне видання] – Київ: КОНВІ ПРІНТ 2021. – 141 с.
Завантажити
Календарно-тематичне планування. Технології. 10–11 класи / Репіленко Л. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с. Завантажити
Технології: Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. – К. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 47 с. Завантажити
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності: навчально – методичний посібник/ Тарара А.М.– К. : Педагогічна думка, 2014.– 134 с. Завантажити
Трудове навчання. 5-9 класи: практичний посібник для вчителів / С.М.Дятленко та ін. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2017. – 128 с. Завантажити
Тиждень трудового навчання. 5–11 класи. Найкращі сценарії. / Укладач Карнаушенко В. О. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 271 [1] c. — (Серія «Позакласні заходи»). Завантажити
Трудове навчання (7-9 клас): Тести. / Миколаєнко А.Є. – Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2020.- 36с. Завантажити
Поробки із пластикової тари: навчальний посібник для гурткових занять учнів в 5 – 6 класах / Укл. Р. Ю. Овчарук. –  Хмельницький: ХНУ. – 2015. – 160 с. Завантажити
Основи конструювання. Посібник / С.Ю. Кондратюк – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2018. – 38 с. Завантажити
Технології: Українська народна вишивка. 10-11 кл. Профільний рівень: науково-методичний посібник / Мачача Т. С. // – К. : Педагогічна думка, 2019.– 135 с Завантажити
Технології: Художньо-проектна творчість. 10-11 кл.Профільний рівень: науково-методичний посібник для вчителя /В. В. Вдовченко // – К.: Педагогічна думка, 2019. – 180 с. Завантажити
Технологія «Батик» (Навчальна програма для факультативів, гуртків з трудового навчання) / С. Ю. Кондратюк. – Черкаси, 2018. – 15 с. Завантажити


Вчителі УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Навчально-методичний посібник: Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти / Терещенко В.М., Панченков А.О. – Харків: Соняшник, 2019. – 256 с. Завантажити
Український правопис / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні – К: Видавництво «Наукова думка», 2019. – 257 с. Завантажити
Було-стало: правописні новації 2019 (за посібником Олександра Авраменко) Завантажити
Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту : методичний посібник. / Горошкіна О. М., Бондаренко Н. В., Попова Л.  – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 128 с. Завантажити
Організація компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї : методичні рекомендації / Яценко Т. О., Дячок С. О., Головченко Н. І. [Електронне видання]. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 69 с. Завантажити
Українська мова. Українська література : нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 352 с. Завантажити
Опорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літератури / розробник: Волкова Л. В. – Харківський коледж Державного університету телекомунікацій – 2020. – 27 с. Завантажити
Підсумкові контрольні роботи для ДПА з української літератури. 9 клас / уклад. С. Витвицька. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. – 96 с. Завантажити
Українська література: експрес-підготовка до ЗНО / за заг. ред. О. В. Савенкової. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 60 с. Завантажити
Українська для всіх: як навчати тих, для кого українська мова не є рідною / М. Костюк, І. Хворостяний, І. Унгурян. — Київ.: ТОВ ″Видавництво ″ЮСТОН″, 2021. — 252 с. Завантажити
Українська література в таблицях і схемах. Підготовка до ЗНО (за новою програмою) / А.В.Щербакова. – Сміла, 2020. – 150 с. Завантажити
На шляху до двохсот балів : збірник тестів та завдань для підготовки до ЗНО / В. М. Третяк. – Золотоноша, 2020. – 50 с. Завантажити
Дидактичний матеріал до розділу «Сучасна українська літераутра». Посібник для вчителя. 11 клас: / [За ред. Кузьмінської О.В., Минченко Т.М.] – Золотоноша, 2020. – 82 с. Завантажити
Українська мова. 8 клас. І семестр : навчально-моніторинговий комплект / Г. І. Карась, В. В. Севолодська. — Х.: Вид-во «Ранок», 2016. — 64 с. Завантажити
Українська мова. 8 клас. І семестр : Заліковий зошит. Тематичне оцінювання / Г. І. Карась, В. В. Севолодська. — Х.: Вид-во «Ранок», 2016. — 16 с. Завантажити
Українська мова. 8 клас (для шкіл з українською мовою навчання): зошит для контролю навчальних досягнень учнів.— Х.: Вид-во «Ранок», 2016.— 48 с. Завантажити
Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах : метод. посібник / Н. Б. Голуб, Л. В. Галаєвська. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 128 с. Завантажити
Збірник самодиктантів з української мови для учнів 8-9 класів (на основі культурологічної лінії програми) – 18 с. Завантажити
Збірник тестових завдань з української мови. Контрольні роботи з української мови для 8 класу (поглиблене вивчення). Тестові завдання для контролю, повторення і підготовки до ЗНО для 10,11 класу / Максімова О.А. – Кузнецовськ, 2017. – 61 с. Завантажити
Мовленнєві жанри на уроках української мови в ліцеї (рівень стандарту): практичний посібник./ Голуб Н.Б, Новосьолова В.І., Галаєвська Л.В.- Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2020 – 128 с.
Завантажити
Квести і проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури : [навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / Бугайова Н.А., Вікторіна О.М.  – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 64 с. Завантажити
Учнівські олімпіади, конкурси з української мови та літератури. Нормативно-правове забезпечення, методика проведення, завдання. / Кущ О.П., П’яст Н.Й., Вінничук А.П., Панчук О.А., Петрина С.В. – Вінниця: КВНЗ «ВАНО», 2020.− 95 с. Завантажити
Формування правописної компетентності учнів 5-7 класів на уроках української мови : посіб. / Н. В. Бондаренко. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 112 с. Завантажити
Українська література. 5 – 9 класи. Квести / За заг. ред. О. А.Бондаренко, О. О.Чмигової. – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2017.–80с. Завантажити
Українська література. Уроки за новою програмою 6 клас / Л.М. Фурман, О.М. Ковальчук – Дунаївці, 2014. – 254 с. Завантажити
Дидактичний матеріал до факультативного курсу “Українська фантастика”: методичний супровід діяльності вчителя 5-6 клас / КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”. – Черкаси, 2019. – 256 с. Завантажити
Розвиток мовлення. Українська мова. 5–11 класи: видання друге, доповнене / За заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2016. – 230с. Завантажити
Формування соціальної та громадянської компетентності здобувачів освіти при вивченні творів Івана Яковича Франка / С.В.Антоненко, 2020. – 103 с. Завантажити
Формування предметних компетентностей на уроках літератури: Збірник статей у 2-х част. Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2021. 75 с. Завантажити Ч.1

Завантажити Ч.2

Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу : збірник тез Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 21 квітня 2021 р. / за наук. ред. д. пед. наук Н. І. Богданець-Білоскаленко (електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2021. 100 с. Завантажити
Стилістика в профільній школі: Методичний посібник для вчителя. / Ходанич Л.П., Ходанич П.М.– Ужгород: ЗІППО, 2021. – 85 с. Завантажити
Емоційне налаштування як важливий компонент сучасного уроку української мови і літератури / Бардак С.А. – Дружбівський НВК, 2019 – 11 с. Завантажити

Вчителі ФІЗИКИ

Фізика і астрономія : Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі про-відних науковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 168 с. Завантажити
Медіаграмотність на заняттях з фізики. Навчальне видання. / Е.М. Якубовська / За редакцією О.В. Волошенюк, А.М. Григор’єва – Київ: Академія української преси; Центр Вільної Преси,2020. – 53 с. Завантажити
Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики. / Ю.С. Мельник, В.В. Сіпій. – К:ТОВ « КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 136 с.: іл. Завантажити
Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики учнів гімназії : методичний посібник / Головко М. В., Засєкін Д. О., Крячко І. П., Мацюк В. М., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В., Сіпій В. В. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 297 с.
Завантажити
Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики : методичний посібник / Л. В. Непорожня. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. –204с Завантажити
Ситуативні задачі з фізики як засіб формування ключових компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти: збірник методичних матеріалів / З.Г. Гопко та ін.; за заг. ред. Карпуші В.М. Суми: НВВ СОІППО, 2020, 88 с. Завантажити
Фізика. 8 клас: Збірник задач / І. М. Гельфгат, І.Ю. Ненашев — Харків: Вид-во «Ранок», 2016. — 144 с. Завантажити
Збірник компетентнісних завдань з фізики. 7-9 клас / Северинова А.М. Черкаси, 2017. 207 с. Завантажити
Фізика у визначеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи. / Крот Ю.Є. — 6-те вид.— Х.: Веста, 2011.— 112 с. Завантажити
Фізика. 9 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев.— Х.: Видавництво «Ранок», 2010.— 144 с. Завантажити
Фізика. 9 клас : збірник задач / І. М. Гельфгат, І. Ю. Ненашев. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 176 с. Завантажити
Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: збірник задач / І. М. Гельфгат, І. Ю. Ненашев. —  Харків: Вид-во «Ранок», 2019. — 176 с. Завантажити
Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Збірник задач / О.О.Карпухіна та ін. 2-ге вид., перероб. і доп.— Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 288 с. Завантажити
Фізика. Прикладні методики інструментальної цифрової дидактики : навчально-методичний посібник / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна, Н. І. Поліхун. – Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. – 204 с. Завантажити
Основи елементарної астрономії : навчальний посібник / В. А. Захожай, О. В. Захожай. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 232 с. Завантажити


Вчителі ФІЗУЛЬТУРИ та предмету “ЗАХИСТ УКРАЇНИ”

Підвищення рухової активності учнів 5-11 класів на уроках фізичної культури засобами інноваційних варіативних модулів навчальної програми: (з досвіду роботи) [Збірник] / упорядники: Віктор БЛОХІН, Микола КОРОБОВ. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2020. – 80 с. Завантажити
Спорт заради розвитку («Щаслива та захищена дитина – активна та здорова родина і нація») : навчально-методичний посібник / О.В. Погонцева, В.В. Деревянко, І.Р. Захарчук, О.М. Вʼяла, О.С. Трофимов. – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017. – 268 с. Завантажити
Методика викладання дзюдо в закладах загальної середньої освіти: Методичний посібник. / Руденко М.М., Кошляк М.А. та ін. – Київ-Чернівці: «Букрек», 2020. – 380 с. Завантажити
Методичні знахідки творчо працюючих учителів з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни» (з досвіду роботи вчителів)[збірник] / укладачі: М.Г. Коробов; О.М. Домалевська; В. А. Блохін. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 80 С. Завантажити
Фізична культура. 1 клас. I семестр. / Ільницька Г. С. — Х. : Вид. група «Основа», — 2018. — 112 с. : іл., табл.— (Серія «Мій конспект»). Завантажити
Фізична культура. 1 клас. II семестр. / Ільницька Г. С. — Х. : Вид. група «Основа», — 2019. — 120 с. : іл., табл.— (Серія «Мій конспект»). Завантажити
Фізична культура. 2 клас. I семестр. / Ільницька Г. С. — Х. : Вид. група «Основа», — 2019. — 112 с. : іл., табл.— (Серія «Мій конспект»). Завантажити
Фізична культура. 2 клас. II семестр. / Ільницька Г. С. — Х. : Вид. група «Основа», — 2019. — 120 с. : іл., табл.— (Серія «Мій конспект») Завантажити
Фізична культура. 3 клас. 1 семестр. / Ільницька Г. С.— Х. : Вид. група «Основа», — 2020. — 112 с. : іл., табл.— (Серія «Мій конспект»).
Завантажити
Фізична культура. 3 клас. 2 семестр / Г. С. Ільницька. — 2-ге видання. — Х. : Вид. група «Основа», 2020. — 111, [1] с. : іл., табл.— (Серія «Мій конспект»). Завантажити
Фізична культура. 4 клас. 1 семестр / Г. С. Ільницька.— Х. : ВГ «Основа», 2021.— 119, [1] с. : іл., табл.— (Серія «Мій конспект») Завантажити
Фізична культура. 3 клас / Ю. В. Васьков. — Х.: Вид-во «Ранок», 2014. — 240 с. Завантажити
Формування в учнівської молоді життєво необхідних компетентностей щодо захисту України (з досвіду роботи вчителів Кіровоградської області) / автори-упорядники: Микола КОРОБОВ, Сергій САВЕНКО. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2021. – 100 с. Завантажити

Вчителі ХІМІЇ

Навчальні програми курсів за вибором з хімії для 10-11 класів [Електронне видання]/ Величко Л.П., Вороненко Т.І., Нетрибійчук О. С.: — Київ: Педагогічна думка, 2020 — 17 с. Завантажити
Хімія : Нові навчальні програми для 10–11 класів за-кладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, про-фільний рівень); Методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 104 с. Завантажити
Медіаграмотність на заняттях з хімії. Навчальне видання / Григорович О. За редакцією Волошенюк О., Іванов В. — Київ : АУП, ЦВП, 2020. — 53 с., іл. Завантажити
Хіміко-біологічна лабораторія «Ex Lab». Збірник навчально-методичних матеріалів для учнів 9-11 класів. Хімія / [за редакцією Т. В. Пещеріної]. ‒ К.: НЦ МАНУ, 2019. ‒ 56 с. Завантажити
Навчання хімії учнів основної школи : методичний посібник / Величко Л. П., Вороненко Т. І., Нетрибійчук О. С. – К. : «КОНВІ ПРІНТ», 2019. – 192 с. Завантажити
Підготовка обдарованих учнів до олімпіадних змагань з хімії: навчально-методичний посібник / уклад.: Бондар Л. О., Сєвєрін Л. Є., Хорошилов Г. Є., Шиліна Ж. І. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 131 c. Завантажити
Збірник тестів та експериментальних робіт учасників ІV Всеукраїнського турніру юних хіміків ім. В.В.Скопенка. [за заг. редакцією доктора педагогічних наук, професора В.В. Вербицького] Серія: Хімія – 2021. – К.: “НЕНЦ”, с. 163. Завантажити
Методика розв’язування розрахункових задач з хімії. Навчальний посібник / І.М. Курмакова, П.В. Самойленко, О.С. Бондар, С.В. Грузнова Чернігів: НУЧК, 2018. – 165 с. Завантажити
Класи неорганічних сполук. / Р. Є. Слободнюк — Дніпропетровськ, 2016. – 36 с. Завантажити

Педагогічні працівники, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами

Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва та ін. – Харків : Видавництво «Ранок», 2019. — 216 с. Завантажити
Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі : метод. посіб. / уклад. : О. В. Коган та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 110 с. Завантажити
Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник / Колупаєва А. А., Таранченко О. М. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2019. – 304 с. Завантажити
Організація індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / За ред. О.С.Голентовської, Житомир: Полісся, 2020. 132 с. Завантажити
Поради вчителям щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням : Методичні рекомендації / Укладач О. В. Гаяш. – Ужгород : Інформаційновидавничий центр ЗІППО, 2014. – 108 с. Завантажити
Практика взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі: метод. посіб. / уклад. : О. В. Коган та ін. Лисичанськ : ТОВ «ФОКСПРИНТ», 2021. 80 с. Завантажити
Учні початкових класів із особливими освітніми потребами: навчання та супровід: навчально-методичний посібник / Прохоренко Л.І., Бабяк О.О., Засенко В.В., Ярмола Н.А. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2020. – 160 с. Завантажити
Учні початкових класів із порушеннями зору: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник / Костенко Т.М. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2020. – 128 с. Завантажити
Навчання дітей із порушеннями зору: навчально-методичний посібник / Костенко Т. М., Гудим І. М.- Харків: Вид-во “Ранок”, 2019. – 184 с. Завантажити
Корекційно-розвиткова робота з учнями з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / за заг. ред. О.Е. Жосана. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 104 с. Завантажити
Учні початкових класів із порушеннями слуху: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник / Кульбіда С.В., Литовченко С.В., Жук В.В., Литвинова В.В. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2020. – 144 с. Завантажити
Навчання дітей із порушеннями слуху: навчально-методичний посібник / Кульбіда С. В. та ін. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2019. – 216 с. Завантажити
Учні початкових класів із розладами аутистичного спектра: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / І. В. Недозим. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 96 с. Завантажити
Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник / Чеботарьова О.В., Гладченко І.В. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2020. – 128 с. Завантажити
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку / навчально-методичний посібник / авт.: Чеботарьова О. В. та ін.– К., ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. – 88 с. Завантажити
Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток: навч.-метод. посіб. / Рібцун Ю.В. – Львів: Світ, 2020. – 264 с. Завантажити
Корекційно-розвиткова робота з учнями з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / за заг. ред. О.Е. Жосана. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 96 с. Завантажити
Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник / Під заг. ред.Софій Н. З., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 66 с. Завантажити
Інклюзивна освіта: навчальний посібник. / Порошенко М.А. – Київ: ТОВ “Агентство “Україна”, 2019. – 300 с.
Завантажити
Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання: навчальний посібник / [А. В. Гета, В. М. Заіка, В. В. Коваленко та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Носенко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. –261 с. Завантажити
Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах: : навчально-методичний посібник / Миронова С.П. – Тернопіль: Астон, 2020 – 176 с. Завантажити
Інноваційні технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами : навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. Галенко. Харків : Друкарня Мадрид, 2018. 110 c. Завантажити
Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами: нач.-метод.посіб. / Литвин І.М., Басик В.В., Гавриленко Т.Л., Галушко М.І. Черкаси: КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”, 2020. 80 с. Завантажити
Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. /Колупаєва А.А., Таранченко О.М. – К.: «АТОПОЛ» – 2010.- 96 с.
Завантажити
Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі : метод. посіб. / уклад. : О. В. Коган та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 110 с.
Завантажити
Інклюзивне навчання: Інформаційний посібник для вчителів закладів загальної середньої освіти / упорядники: Софій Наталія Зіновіївна, Найда Юлія Михайлівна – Київ: 2019. – 59 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами (вступ в інклюзію) / Л.Гупало, Р.Юськевич, – Львів: Навчально-методичний центр освіти м. Львова, 2013р. – 31 с. Завантажити
Корекційно-розвивальні методики для роботи з дітьми з аутизмом: методичні рекомендації / укладачі: Литвяк Д.М., Зленко Л.О. – Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2020. – 73 с. Завантажити
Практичний посібник корекційно – розвиткових занять з соціально – побутового орієнтування для дитини з інтелектуальними порушеннями / А.О.Крапивницька. – Залісся, 2021. – 107 с. Завантажити
Кульбіда С.В. Кінетичні особливості української жестової мови / Ч. 1. – С.Кульбіда. – Жестівник української жестової мови : навчальний посібник. – К., 2017. – 38 с. Завантажити
Кульбіда С.В. Кінетичні особливості української жестової мови / Ч. 2. – С. Кульбіда. – Жестівник української жестової мови : навчальний посібник. – К., 2017. – 38 с. Завантажити
Кульбіда. С.В. Кінетичні особливості української жестової мови / Ч. 3. – С. Кульбіда. – Жестівник української жестової мови : навчальний посібник. – К., 2017. – 70 с. Завантажити
Гіперактивна дитина в школі. Стратегії корекції поведінки та академічної успішності/ Ольга Ферт – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет педагогічної освіти, кафедра корекційної педагогіки та інклюзії, 2017 – 27 с. Завантажити
Навчальний курикулум з інклюзивної освіти : Теорія та методика інклюзивного навчання. Модулі 1-3 / уклад. Л. М. Сидорів, за ред. С. М. Сидоріва. Івано-Франківськ : видавець Кушнір Г. М., 2020. 235 с. Завантажити
Навчальний курикулум з інклюзивної освіти : Теорія та методика інклюзивного навчання. Модулі 4-6 / уклад. Л. М. Сидорів, за ред. С. М. Сидоріва. Івано-Франківськ : видавець Кушнір Г. М., 2020. 265 с. Завантажити

Вихователі ГПД

Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Дмитрів Г. І. (та ін.). – Львів: Світ, 2019. – 224 с. Завантажити
ГПД у НУШ. Планування та організація роботи. / Т.Л. Філюк, Н.А. Весна, О.В. Жорнова – Волочиськ, 2019. – 87 с. Завантажити

Шкільні бібліотекарі

Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, І. Г. Лобановська та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. – 359 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”; вип. 21). Завантажити
Методичні рекомендації з планування соціокультурної діяльності у шкільних бібліотеках / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – Київ, 2020. – 122 c. Завантажити
Створюємо позитивний імідж бібліотеки та бібліотекаря (з досвіду роботи Світлани ПОЛТАВЕЦЬ, бібліотекаря комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради, та Тетяни РУЖАНСЬКОЇ, провідного бібліотекаря Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3» Помічнянської міської ради). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. 52 с. Завантажити
Чотири простори бібліотеки: модель діяльності: практичний посібник / автори укладачі: О. Бояринова, О. Бруй, Л. Лугова, Я. Сошинська, І. Шевченко; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. — 104 с. Завантажити
Медіаграмотність для бібліотекарів: практичний посібник. Навчальне видання. / Ю. М. Зоря, Н. М. Степанова, В. І. Потапова / За редакцією О. В. Волошенюк, Р. І. Євтушенко. — Київ: Ака демія української преси, Центр вільної преси, 2021. – 75 с. Завантажити
Технологія бібліотечних квестів у контексті сучасного освітнього простору: методичні рекомендації/ укладачі: Козаченко О. О., Попова Н. О.; Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова; КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; за заг.ред. Колєснік І.М. – Херсон, 2020. – 51 с. Завантажити
Практична медіаграмотність для бібліотек / Власюк О.В, Потапова В.І., Срібна І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В.Ф. — Київ : АУП,  ЦВП, 2019. —  61 с. Завантажити
Електронний каталог бібліотеки ЗЗСО / Упор.: В.П. Фарварщук. – Хмельницький: ХОІППО. – 2019 – 16 с. Завантажити
Каталогізування документів: короткий термінологічний словник / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Зоріна Н. Є., ; наук. ред. Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. − Київ, 2021. − 122 с. Завантажити
30 знакових книг  незалежної  України / КЗ  ЛОР «Львівська  обласна  бібліотека  для  дітей»; укладачі: О. Соколовська, О. Сачинська ; верстка О. Сачинської; відп. за випуск Л. Лугова. –Львів, 2021.–32 с. Завантажити
Все задумано мудро в природі : методичні рекомендації бібліотечним фахівцям з екологічного виховання користувачівдітей в рамках десятиліття відновлення екосистеми. // КЗ СОР “Сумська обласна бібліотека для дітей”; укладач Л.Б. Драніченко, О.В. Ругаль. – Суми, 2021. – 32 с Завантажити

Працівники психологічної служби

Алгоритми діяльності працівників психологічної служби : Т. 1 / авт. кол. за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 138 с. Завантажити
Алгоритми діяльності працівників психологічної служби : Т. 2 / авт. кол. за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2020. 106 с
Завантажити
Розвивальні програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області). Збірник матеріалів / уклад. Валентина ЧЕБОНЕНКО, Наталія ДЗЮБАС, Ольга ЗАБОЛОТНЯ. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 44 с.
Завантажити
Конфлікти в освітньому середовищі: діагностика та практика вирішення : навчально-методичний посібник. / Гарькавець С. О., Волченко Л. П. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 91 с.
Завантажити
Психологічний супровід як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів : [методичний посібник] / Д.Г. Кравченко, О.М. Кокун, Н.М. Панасенко [та ін.] за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – 106 с.
Завантажити
Групові форми роботи в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (досвід упровадження) / [авт. кол. В. В. Байдик, Ю. С. Бондарук, Ю. П. Гопкало, Т. Б. Гніда, І. О. Корнієнко, Н. В. Лунченко,Ю. А. Луценко, Р. А. Мороз, І. І. Ткачук] ; заг. ред. В. Г. Панка, І. І. Ткачук. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 122 с.
Завантажити
Методика діагностики практичного інтелекту учнівської молоді: методичний посібник / В. П. Тименко, А. В. Малиношевська, М. Ю. Мельник, О. Г. Грицан. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2017. – 156 с.
Завантажити
Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби : метод. рек. /авт.-упор.: В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 132 с.
Завантажити
Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностики обдарованості дітей та молоді: методичні рекомендації / О. Л. Сухий, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – 52 с.
Завантажити
Стратегії дослідницького пошуку: навчальний посібник / Н. І. Поліхун, І. А. Сліпухіна, К. Г. Постова, Л. В. Горбань; за заг. ред. М. С. Гальченка. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 144 с.
Завантажити
Основи наукових досліджень: робочий зошит / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова,Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 72 с.
Завантажити
Психологічна безпека освітнього середовища : навчально-методичний посібник/упоряд. : В. В. Байдик, Н. О. Столбун. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 100 с. Завантажити
Первенція суїцидальної поведінки підлітків: методичні рекомендації / Анищенко Л.О., Молочко Т.М. – Чернігів, 2021. – 87 с.
Завантажити
Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 92 с.
Завантажити
Переглядів - 11 019