Затверджено професійний стандарт директора школи

Згідно зі стандартом, мета професійної діяльності директора закладу загальної середньої освіти полягає в безпосередньому управлінні закладом і відповідальності за освітню, фінансово-господарську та інші різновиди діяльності закладу освіти.

Міністерство економіки України затвердило професійний стандарт керівника закладу загальної середньої освіти.

Про це написали на сайті Міністерства освіти і науки.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти. Керівник підпорядковується засновнику закладу освіти.

Професійний стандарт визначає такі загальні компетентності керівника закладу:

 • громадянську;
 • соціальну;
 • культурну;
 • когнітивну;
 • підприємницьку.

Необхідні професійні компетентності для керівника закладу:

 • нормативно-правова;
 • компетентність стратегічного управління закладом освіти;
 • компетентність стратегічного управління персоналом;
 • компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • компетентність організації діяльності закладу освіти на засадах зовнішньої системи забезпечення якості освіти;
 • лідерська;
 • емоційно-етична;
 • компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства;
 • здоров’язбережувальна;
 • інклюзивна;
 • проєктувальна;
 • інноваційна;
 • здатність до навчання впродовж життя;
 • інформаційно-цифрова.

До трудових функцій керівника закладу загальної середньої освіти віднесено:

 • забезпечення стратегічного управління розвитком закладу освіти;
 • забезпечення управління якістю освітньої діяльності;
 • забезпечення партнерської та мережевої взаємодії;
 • організація безпечного і здорового освітнього середовища;
 • забезпечення власного безперервного професійного розвитку.

Стандарт ухвалили 17 вересня 2021 року та внесли до державного реєстру професійних стандартів.

Професійний стандарт розробили Міністерство освіти і науки України за участі фінського проєкту “Навчаємось разом”. Перевірку стандарту здійснили Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України.

 

Професійний стандарт директора школи

 

Переглядів - 51