5-ий клас НУШ: долаємо разом сходинки у формуванні математичної компетентності

Тут ви знайдете орієнтовні зразки тематичних діагностувальних робіт (ТДР №2), завдання в яких моделюють реальні життєві ситуації, що розв’язуються відповідними математичними методами і розроблені на компетентнісній основі, та інструменти для фіксації результатів навчальних досягнень з відповідної теми у розрізі ГЗР

Відомо, що математична компетентність – здатність особи бачити математику в житті, створювати математичні моделі об’єктів, явищ, процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час виконання навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань.

Працівники УЦОЯО у контексті проблеми інтеграції ключових компетентностей до процесу оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами двох циклів загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти (ЗЗМЯПО), що проводилися у 2018 та 2021 рр. , і описані у відповідних методичних рекомендаціях, зробили такий загальний висновок: “… четвертокласникам було найважче впоратися з компетентнісно зорієнтованими завданнями, зокрема тими, які моделювали певну нестандартну навчально-пізнавальну чи практичну ситуацію».

Треба, напевно, визнати, що ця проблема «перейшла» й до 5-го класу НУШ. Якщо так, то, мабуть, є необхідність у системній зміні акцентів у доборі як навчальних завдань, так і завдань для тематичних діагностувальних робіт, орієнтованих на вироблення обчислювальних навичок, до компетентнісно зорієнтованих завдань.

Наш авторський колектив (Барна М, Гурська І., Дутко Л., Іваночко О., Стеблик Р., Черхавська Л.,) з вересня 2022 року намагається допомогти вчителям математики 5-их і 6-их пілотних класів НУШ у вирішенні цієї проблеми, розміщуючи на сайті для практичного використання у 5-их кл. НУШ орієнтовні зразки тематичних діагностувальних робіт, завдання в яких моделюють реальні життєві ситуації, що розв’язуються відповідними математичними методами і розроблені на компетентнісній основі.

У кінці кожної ТДР (Додаток 1 і Додаток 2) розміщені дві таблиці, в які вчитель вносить результати самостійно виконаної учнем/-еницею роботи і які мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу.

Крім того, ми подаємо й фідбеки з умовними результатами виконання ТДР№2 (Додаток 3 і Додаток 4) як інструменти оцінювання/самооцінювання/взаємооцінювання власного поступу у вивченні математики.

Вчителі можуть використовувати обрані ними інструменти з огляду на прийняті педагогічною радою рішення щодо способів фіксації результатів навчальних досягнень учнів у класному журналі, щоденнику спостережень.

Марія Барна, кандидатка педагогічних наук,
доцентка, завідувачка кабінетом координації
впровадження НУШ КЗ ЛОР «Львівський ОІППО».

 

Переглядів - 1 305