Сертифікація. Незалежне тестування

У 2021 році першим етапом проведення сертифікації педагогічних працівників є незалежне тестування. Його організовує Український та регіональні центри оцінювання якості освіти.

Незалежне тестування фахових знань і вмінь учасників сертифікації буде проведено 27 лютого.


Напередодні тестування

Радимо ознайомитися з адресою пункту тестування та маршрутами доїзду до нього.

Інформацію про місце, дату та час проведення незалежного тестування зазначено в листі-виклику, який розміщено в кабінеті учасника сертифікації.


У день тестування

Учаснику/ці сертифікації варто заздалегідь підготувати і взяти із собою:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • лист-виклик;
  • дві-три ручки з чорнилом чорного кольору;
  • маленьку прозору пляшку з питною водою (за бажанням).

Завчасно прибути до пункту тестування. Із 10:15 до 10:50 здійснюватиметься допуск учасників/учасниць сертифікації до пункту тестування.

Увага! Учасники/ці сертифікації, які прибули після 10:50, до пункту тестування не допускаються.


У пункті тестування

На вході до пункту тестування потрібно показати:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • лист-виклик.

Увага! Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права на допуск учасника/ці сертифікації до пункту тестування.

Учасник/ця сертифікації, документи якого/якої містять розбіжності в персональних даних, повинен/повинна також надати копію відповідного документа (свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) та/або свідоцтва про шлюб, та/або розірвання шлюбу).

Номер аудиторії для учасників/учасниць сертифікації зазначається в алфавітному списку учасників сертифікації, що розміщується в пункті тестування. Номер робочого місця зазначається в аудиторному списку учасників сертифікації, що вивішується на(біля) вхідних дверях(ей) до аудиторії.

До початку виконання тесту старший інструктор видасть Картку учасника сертифікації, в якій відповідальний за пункт проведення зовнішнього оцінювання обов’язково має поставити відмітку про участь у незалежному тестуванні фахових знань і вмінь.

Зміст тесту визначено у Програмі незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи, затвердженій Міністерством освіти і науки України.

Характеристикою тесту визначено орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми, час відведений на виконання тесту, кількість завдань та максимальну кількість балів, яку можна отримати, правильно виконавши усі тестові завдання.

Тест міститиме 100 завдань, на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів за виконання тесту — 100.

Схема нарахування балів за виконання тестових завдань визначає, що тест незалежного тестування містить завдання однієї форми — з вибором однієї правильної відповіді (1–100). За кожне правильно виконане завдання можна отримати 1 бал.

Протягом часу, відведеного на виконання тесту, заборонено  мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою незалежного тестування.

Увага! По завершенню роботи над тестом учасник/ця сертифікації повинен/повинна здати старшому інструктору бланк відповідей.


Після проходження тестування

Результати незалежного тестування та інформація про допущення чи недопущення учасника сертифікації до участі в наступному етапі буде розміщено в кабінетах учасників сертифікації до 17 березня 2021 року.

У разі виникнення сумнів щодо правильності встановлення результату незалежного тестування, учасник/ця сертифікації може упродовж трьох календарних днів після оголошення результатів незалежного тестування (із урахуванням дня офіційного оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти. Розгляд такої заяви здійснюється протягом семи календарних днів із дня її отримання.


Переглядів - 15