Державна служба якості освіти України затвердила документи для здійснення самооцінювання роботи вчителя

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 01-11/26 від 29 березня 2021 року

Про анкету самооцінювання

Відповідно до Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 (із змінами), на виконання абзацу другого пункту 26 Положення «Про сертифікацію педагогічних працівників», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня № 1094, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби якості освіти України «Про анкету самооцінювання учасника сертифікації» від 24.02.2020 р. № 01-11/5.

3. Відділу інформаційних технологій та технічного захисту інформації (Осіпов С. К.) оприлюднити анкету самооцінювання та методичні рекомендації щодо її заповнення на сайті Державної служби якості освіти України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Якименка О. В.

Голова                             Руслан Гурак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби якості освіти України
від 29.03.2021 № 01-11/26

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення учасником сертифікації анкети самооцінювання
власної педагогічної майстерності

Методичні рекомендації щодо заповнення анкети самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності (далі – Рекомендації) розроблені Державною службою якості освіти (далі – Служба) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094).

Рекомендації призначені для використання учасниками сертифікації, які за результатами незалежного тестування допущені до подальшої участі у сертифікації, при здійсненні самооцінювання власної педагогічної майстерності з формування в учнів ключових компетентностей і вмінь, визначених у частині першій статті 12 Закону України «Про освіту».

Метою самооцінювання є відстеження та оцінювання учасником сертифікації динаміки особистісного зростання та індивідуального розвитку, виявлення сильних та слабких сторін власної професійної діяльності, осмислення досягнутого та  проєктування подальшого професійного вдосконалення.

Результати самооцінювання складаються із заповненої анкети самооцінювання, форма якої затверджена Службою та доступна для завантаження на офіційному веб-сайті Служби (http://www.sqe.gov.ua).

Анкета самооцінювання містить сто тверджень, зміст яких відповідає трудовим діям професійних компетентностей, зазначених у Професійному стандарті за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженому наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.12.2020 № 2736-20.

Для заповнення анкети необхідно прочитати запропоновані твердження, усвідомити й оцінити, якою мірою кожне з них відповідає професійній діяльності учасника сертифікації та обрати один із п’яти варіантів відповіді.

Методичні рекомендації щодо заповнення учасником сертифікації анкети

Форма Анкети самооцінювання

 

Переглядів - 42